Округли сто за супервизоре у ЦСР Кањижа

Округли сто за супервизоре у ЦСР Кањижа

У организацији ЦСР Кањижа 04.10.2019. одржан је трећи стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „„Пресипитивање породично правног статуса деце узраста до 10 година”. Присуствовали ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј

У сарадњи са Домом за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј ПЗСЗ је 31.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Зрењанин

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Зрењанин

У организацији ЦСР Зрењанин 29.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја“. Присуствовали су супервизори ЦСР ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за старе и пензионере Апатин

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за старе и пензионере Апатин

У сарадњи са Домом за старе и пензионере Апатин ПЗСЗ је 22.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ Поред представника Дома ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Одржане четири фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ

Одржане четири фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ

Током октобра месеца одржане су 4 фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ на територији Републике Србије. Фокус групе одржане су на Златибору, у Београду, Новом Саду и Лесковцу и обухватиле су ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Округли сто за супервизоре у ЦСР Кањижа

У организацији ЦСР Кањижа 04.10.2019. одржан је трећи стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „„Пресипитивање породично правног статуса деце узраста до 10 година”. Присуствовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Нова Црња, Бечеј, Чока, Нови Бечеј, Сечањ, Нови Кнежевац и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Кањижа Телек Кристина.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј

У сарадњи са Домом за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј ПЗСЗ је 31.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“. Поред домаћина учествовали су представници Геронтолошког центра Зрењанин, Геронтолошког центра Вршац, Геронтолошког центра Бечеј, Дома за смештај одраслих и старијих „Фениx“ Падина, Дома за старе „ГОЛД СТАР“ Ковачица, Дома за старе „Старчевић“ Зрењанин, Дома за старе „Мисерикордиа“ Кикинда и ПЗСЗ-а. На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Дома за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј Љиљана Богнић.

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Зрењанин

У организацији ЦСР Зрењанин 29.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, Панчево, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, директорица ЦСР Вршац и ЦСР Пландиште и саветнице ПЗСЗ. На почетку скуп је поздравила директорка ЦСР Зрењанин Оливера Лисица.

У првом делу учесници су упознати методологијом процене компетенција водитеља случаја и практичном применом.

У наставку представљена је супервизијска подршка развоју водитеља случаја у ЦСР Зрењанин, у оквиру које су истакнуте фазе и индивидуални палан развоја водитеља случаја.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за старе и пензионере Апатин

У сарадњи са Домом за старе и пензионере Апатин ПЗСЗ је 22.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ Поред представника Дома за старе и пензионере Апатин учествовали су представници Геронтолошког центра Сомбор, Домског одељења за старе и пензионере Нови Кнежевац, Дом за старе „Златно доба“ из Суботице, Дом за старе „Вила Анкора“ из Суботице, Дом за старе „Анастазија“ из Суботице и Дом за старе „Баћанеум“ из Кањиже.

Одржане четири фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ

Током октобра месеца одржане су 4 фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ на територији Републике Србије. Фокус групе одржане су на Златибору, у Београду, Новом Саду и Лесковцу и обухватиле су представнике ЦСР и ЦПСУ из општина које су, према анализи података из годишњих извештаја коју је сачинио Покрајински завод, у периоду од 2015 до 2018 године имале значајно исподпросечан или значајно изнадпросечан број деце издвојене из биолошке породице у односу на републички просек.