“Мотивација за рад у центрима за социјални рад“, Стара Пазова

“Мотивација за рад у центрима за социјални рад“, Стара Пазова

Покрајински завод за социјалну заштиту је 15.11. 2018. године одржао у Старој Пазови едукацију без провере знања на тему “Мотивација за рад у центрима за социјални рад“. Домаћин скупа је био Центар ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

У организацији ЦСР Бела Црква 15.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Улога органа старатељства у поступцима извршења одлуке из области породичног ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 1 у ЦСР Бечеј

Округли сто за супервизоре групе 1 у ЦСР Бечеј

У организацији ЦСР Бечеј 14.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Збрињавање деце без родитељског старања“. Присуствовали су супервизори ЦСР Жабаљ и ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Одржан округли сто „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“

Одржан округли сто „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“

У Дому за децу и младе „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви 13.11.2018 године одржан  је округли сто на тему „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“. Стручни радници и стручни ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Реализована едукација без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“

Реализована едукација без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“

У Центру за социјални рад Апатин 07.11.2018 године Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је едукацију без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“.  Едукацији је присуствовало 18 стручних ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

“Мотивација за рад у центрима за социјални рад“, Стара Пазова

Покрајински завод за социјалну заштиту је 15.11. 2018. године одржао у Старој Пазови едукацију без провере знања на тему “Мотивација за рад у центрима за социјални рад“. Домаћин скупа је био Центар за социјални рад Стара Пазова Едукација је била намењена стручним радницима центара за социјални рад Сремског округа, укупно 16 стручних радника из 6 центара за социјални рад.

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

У организацији ЦСР Бела Црква 15.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Улога органа старатељства у поступцима извршења одлуке из области породичног права – предаја и одузимање малолетног детета“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, Панчево, Ковин, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, директорца и саветница ПЗСЗ.

Округли сто за супервизоре групе 1 у ЦСР Бечеј

У организацији ЦСР Бечеј 14.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Збрињавање деце без родитељског старања“. Присуствовали су супервизори ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Сента, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, директорка и саветницa ПЗСЗ. На почетку стручни скуп је поздравила директорка ЦСР Бечеј Ивона Божовић.

Одржан округли сто „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“

У Дому за децу и младе „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви 13.11.2018 године одржан  је округли сто на тему „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“. Стручни радници и стручни сарадници из четири дома за децу и младе без родитељског старања на територији АП Војводине : Дома за децу и младе „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве, Дом за децу и младе „Милорад Павловић„ из Сремске Каменице, „Мирослав Мика Антић“ из Сомбора и „Споменак“ из Панчева,  имали су прилику да размене своја искуства о реализацији пријемне процене и разговарају о тешкоћама са којима се сусрећу у овој  фази стручног поступка.

Реализована едукација без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“

У Центру за социјални рад Апатин 07.11.2018 године Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је едукацију без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“.  Едукацији је присуствовало 18 стручних радника и 4 директора из центара за социјални рад Западнобачког  и Севернобачког округа. Учесници су имали прилику да анализирају шта је то што нас мотивише или демотивише за рад у центру за социјални рад, која је улога руководиоца а која самих запослених у мотивисању за рад,  које технике мотивације руководилац може да примењује и које су стратегије самомотивисања на радном месту.