Стручне посете домовима за децу

Стручне посете домовима за децу

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе. Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у…

Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Шид

У организацији ЦСР Шид 06.06.2017. одржана је друга групна супервизија групе 4 у 2017. години у форми едукације без провере знања под називом „Улога супервизора у откривању и отклањању предрасуда као фактора ризика у раду центра за социјални рад“. Присуствовали…

Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада

Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада

Уорганизацији ЦСР града Новог Сада 26.04.2015. одржана је трећа групна супервизија групе 5 у форми округлог стола под називом: “Породични смештај одраслих и старих лица“. Присуствовале су супервизорке  ЦСР Суботица, ЦСР града Новог Сада и саветница ПЗСЗ. Супервизорка ЦСР Града Новог…