Округли сто за супервизоре у ЦСР Кикинда

Округли сто за супервизоре у ЦСР Кикинда

У организацији ЦСР Кикинда 19.02.2019. одржан је први стручни скуп супервизизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Супервизијски извештаји“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Реализација акредитоване обуке Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад 28.01.-01.02.2019.

Реализација акредитоване обуке Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад 28.01.-01.02.2019.

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Коморе социјалне заштите девети пут је реализована петодневна акредитована обука Програм основне обуке за супервизоре у центру за социјални рад у великој сали на ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Регистрација за коришћење електронског програма за прикупљање и обраду података у социјалној заштити

Регистрација за коришћење електронског програма за прикупљање и обраду података у социјалној заштити

У току је регистрација запослених у свим установама за смештај корисника, центрима за социјални рад и локалним пружаоцима услуга који ће имати приступ новом електронском програму за прикупљање и обраду података Аурора, ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

„Стручна подршка ПЗСЗ супервизорима у центрима за социјални рад у АП Војводини“

„Стручна подршка ПЗСЗ супервизорима у центрима за социјални рад у АП Војводини“

Девета трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 23.01.2019. године у великој сали у згради Вода Војводине у ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Приказ активности Покрајинског завода за социјалну заштиту током 2018 године

Приказ активности Покрајинског завода за социјалну заштиту током 2018 године

Покрајински завод за социјалну заштиту је 24.01.2019. године одржао округли сто за директоре установа за смештај корисника са територије АП Војводине. Округлом столу је присуствовало 29 директора из државних и приватних домова. ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Округли сто за супервизоре у ЦСР Кикинда

У организацији ЦСР Кикинда 19.02.2019. одржан је први стручни скуп супервизизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Супервизијски извештаји“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Бечеј и саветницa ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио директор ЦСР Кикинда Радослав Иветић.

У првом делу je супервизорка ЦСР Кикинда упознала учеснике са теоријским концептом супервизије (дефиниција, функције супервизије, циљеви супервизије, процес индивидуалне и групне супервизије, овлашћења супервизора и врстама извештаја супервизора). У наставку као основа за дискусију представљени су примери извештаја супервизорки ЦСР Кикинда (годишњи извештај, извештај о напретку водитеља случаја).  У дискусији су размoтрени проблеми са којима се суочaвају супервизори у раду са водитељима случаја и руководиоцима. Скренута је пажња и на изазове и проблеме који су последица  мањка запослених стручних радника у центрима за социјални рад. Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Бачка Паланка.

Реализација акредитоване обуке Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад 28.01.-01.02.2019.

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Коморе социјалне заштите девети пут је реализована петодневна акредитована обука Програм основне обуке за супервизоре у центру за социјални рад у великој сали на IV спрату у згради Вода Војводине у Новом Саду. Присуствовало је 18 учесника и то представници ЦСР Бач, ЦСР Бачка Паланка, ЦСР Житиште, ЦСР Ириг,  ЦСР Ковин, ЦСР Нови Сад, ЦСР Оџаци, ЦСР Панчево, ЦСР Рума, ЦСР Сремска Митровица, ЦСР Стара Пазова и ЦСР Шид. Циљ обуке је  био да се развију нове и оснаже постојеће личне и професионалне компетенције за обављање послова супервизора.

Регистрација за коришћење електронског програма за прикупљање и обраду података у социјалној заштити

У току је регистрација запослених у свим установама за смештај корисника, центрима за социјални рад и локалним пружаоцима услуга који ће имати приступ новом електронском програму за прикупљање и обраду података Аурора, који уводи Покрајински завод за социјалну заштиту. На адресе свих установа социјалне заштите послат је допис праћен обрасцем за пријаву који до 1 фебруара 2019 године је потребно доставити Покрајинском заводу за социјалну заштиту. За сва питања молимо вас контактирајте нас путем телефона или мејла.

„Стручна подршка ПЗСЗ супервизорима у центрима за социјални рад у АП Војводини“

Девета трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 23.01.2019. године у великој сали у згради Вода Војводине у Новом Саду.

Циљ трибине је био да се размене искуства и добра пракса супервизораНа трибини су присуствовали директорица Завода Татијане Грнчарски, саветнице Завода и супевизори из центара за социјални рад у АПВ. На почетку скупа учеснике је поздравила директорица Завода и упознала учеснике са садржајем трибине.

Приказ активности Покрајинског завода за социјалну заштиту током 2018 године

Покрајински завод за социјалну заштиту је 24.01.2019. године одржао округли сто за директоре установа за смештај корисника са територије АП Војводине. Округлом столу је присуствовало 29 директора из државних и приватних домова.

Тема округлог стола била је приказ активности Покрајинског завода за социјалну заштиту током 2018 године реализованих у установама за смештај корисника као и најава планираних активности за 2019 годину. Кроз дискусију, сви учесници су разменила искуства , изазове и примери добре праксе у раду установа.