ЗАПОСЛЕНИ

 

ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ
Dиректор
Тел: 021/425-820
grncarski@pzsz.gov.rs
 

МАРИНА ВУКОТИЋ
Саветница за истраживачке послове
marina.vukotic@pzsz.gov.rs

 

 

 

САЊА ГРМУША
Саветница за социјалну заштиту и стручне послове
grmusa@pzsz.gov.rs
 

МАЈА ДУМНИЋ
Саветница за социјалну заштиту
dumnic.m@pzsz.gov.rs

 

АНЂЕЛИЈА ЂОЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
djolovic.a@pzsz.gov.rs

 

 

СНЕЖАНА ЂОРИЋ
Саветница за социјалну заштиту
s.djoric@pzsz.gov.rs
 

ТАТЈАНА ЛАЗОР ОБРАДОВИЋ
Саветница за професионалну обуку
tatjana.lazor@pzsz.gov.rs
 

ЈЕЛЕНА МАНДИЋ
Саветница за социјалну заштиту
jelena.mandic@pzsz.gov.rs

 

НАТАША МИЛИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
milic.teofilovic@pzsz.gov.rs
 

АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ
Самостални саветник за истраживачке послове
aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs

 

РАДОМИР ШОВЉАНСКИ
Саветник за информисање, промоцију и подршку
radomir.sovljanski@pzsz.gov.rs

          

 

ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ
Саветник за стручне финансијске послове
zilovic@pzsz.gov.rs

 

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
Административни радник
mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs
 

 

ЗОРАН ДУКИЋ
Возач
zoran.dukic@pzsz.gov.rs