ЗАПОСЛЕНИ

ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ
Директор
060  340 3090
grncarski@pzsz.gov.rs

 

 

МАЈА ДУМНИЋ
Саветница за социјалну заштиту
060 340 30 82
dumnic.m@pzsz.gov.rs

 

 

АНЂЕЛИЈА ЂОЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
060 340 30 81
djolovic.a@pzsz.gov.rs

 

 

НАТАША МИЛИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту
060 3403087
milic.teofilovic@pzsz.gov.rs

 

 

МАРИНА ВУКОТИЋ
Самостална саветница за истраживачке послове
060 340 30 88
marina.vukotic@pzsz.gov.rs

 

САЊА ГРМУША
Саветница за социјалну заштиту
060 340 3085
grmusa@pzsz.gov.rs

 

 

ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
060 340 30 92
zilovic@pzsz.gov.rs

 

 

СНЕЖАНА ЂОРИЋ
Саветница за социјалну заштиту
060 340 30 84
s.djoric@pzsz.gov.rs

 


АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ
Самостална саветница за истраживачке послове
060 340 30 96
aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs

 

 

 ВЕСНА ДАВИДОВИЋ
Саветница за професионалну обуку
0603403097
vesna.davidovic@pzsz.gov.rs

 

 

БОЈАН БРУЈИЋ
Саветник за социјалну заштиту
0603403083
bojanbrujic@pzsz.gov.rs

 

БОЈАНА ТАТОВИЋ БОЈОВИЋ
Саветница за информисање, промоцију и подршку
0603403089
bojanatatovicbojovic@pzsz.gov.rs

 

 

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
Референт за финансијско-рачуводствене послове
060 340 30 91
mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs

 

ЗОРАН ДУКИЋ
Возач
060 340 30 86
zoran.dukic@pzsz.gov.rs