ЗАПОСЛЕНИ

ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ
Директор
060  340 3090
grncarski@pzsz.gov.rs

 

НАТАША МИЛИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 3403087

milic.teofilovic@pzsz.gov.rs

 

АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ
Самостална саветница за истраживачке послове

060 340 30 96

aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs

 

МАРИНА ВУКОТИЋ

Самостална саветница за истраживачке послове

060 340 30 88

marina.vukotic@pzsz.gov.rs

 

РАДОМИР ШОВЉАНСКИ

Саветник за информисање, промоцију и подршку

060 340 30 83

radomir.sovljanski@pzsz.gov.rs

 

ЈЕЛЕНА ВИШЕКРУНА

Саветница за социјалну заштиту                   

060 340 30 97
jelena.mandic@pzsz.gov.rs

 

 

ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова   

060 340 30 92

zilovic@pzsz.gov.rs

 

САЊА ГРМУША

Саветница за социјалну заштиту и стручне послове

060 340 3085

grmusa@pzsz.gov.rs

 

МАЈА ДУМНИЋ

Саветница за социјалну заштиту           

060 340 30 82

dumnic.m@pzsz.gov.rs

 

АНЂЕЛИЈА ЂОЛОВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 81

djolovic.a@pzsz.gov.rs

 

СНЕЖАНА ЂОРИЋ

Саветница за социјалну заштиту                     

060 340 30 84
s.djoric@pzsz.gov.rs

 

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

Референт за финансијско-рачуводствене послове

060 340 30 91
mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs

 

ЗОРАН ДУКИЋ

Возач                                                       

060 340 30 86
zoran.dukic@pzsz.gov.rs