ЗАПОСЛЕНИ

ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ
Директор
060  340 3090
grncarski@pzsz.gov.rs

 

НАТАША МИЛИЋ-ТЕОФИЛОВИЋ
Саветница за социјалну заштиту                                          060 3403087

milic.teofilovic@pzsz.gov.rs

АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ
Самостални саветник за истраживачке послове                                                    060 340 30 96

aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs

 

МАРИНА ВУКОТИЋ
Саветница за истраживачке послове                                          060 340 30 88

marina.vukotic@pzsz.gov.rs

 

РАДОМИР ШОВЉАНСКИ
                                     Саветник за информисање, промоцију и подршку

                                    060 340 30 83
                                    radomir.sovljanski@pzsz.gov.rs          

ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ
Саветник за стручне финансијске послове    060 340 30 92

zilovic@pzsz.gov.rs

 

САЊА ГРМУША

Саветница за социјалну заштиту и стручне послове                  060 340 3085

grmusa@pzsz.gov.rs
МАЈА ДУМНИЋ
Саветница за социјалну заштиту            060 340 30 82

dumnic.m@pzsz.gov.rs

 

 

АНЂЕЛИЈА ЂОЛОВИЋ                                                           Саветница за социјалну заштиту                                                  060 340 30 81

djolovic.a@pzsz.gov.rs

СНЕЖАНА ЂОРИЋ
Саветница за социјалну заштиту                      060 340 30 84
s.djoric@pzsz.gov.rs

 

 

ТАТЈАНА ЛАЗОР ОБРАДОВИЋ
Саветница за професионалну обуку                                            060 340 30 89
tatjana.lazor@pzsz.gov.rs

 

ЈЕЛЕНА ВИШЕКРУНА
Саветница за социјалну заштиту                    060 340 30 97
jelena.mandic@pzsz.gov.rs

 

 

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
Административни радник                                                              060 340 30 91
mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs

ЗОРАН ДУКИЋ
Возач                                                        060 340 30 86
zoran.dukic@pzsz.gov.rs