Monthly Archives: октобар 2017

Акредитоване обуке за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ:
Акредитоване обуке  за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини

Покрајински завод за социјалну заштиту ће током новембра организовати три акредитоване обуке за пружаоце услуга социјалне заштите у АП Војводини:

  • 06-7.11.2017. – Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице
  • 14-5.11.2017. – Покретање услугe помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице
  • 21-3.11.2017. – Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју

За учешће на обуци могу се пријавити:

  1. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који су лиценцирани
  2. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који су у процесу лиценцирања
  3. Пружаоци услуга социјалне заштите са територије АП Војводине који се у процесу припреме за подношење захтева за лиценцу

Пријаве могу послати све организације социјалне заштите које могу бити овлашћени пружаоци услуга, у складу са Законом о социјалној заштити.

  • Учешће на обуци је бесплатно.
  • Један пружалац услуге може делегирати максимално два сарадника/це по обуци.
  • Један пружалац услуге може пријавити учешће на максимално две обуке. Трошкове путовања и евентуалног смештаја сноси пружалац услуге.
  • Покрајински завод за социјалну заштиту обезбеђује простор, материјале за учеснике и освежење током обуке.

РОК ЗА ПРИЈАВЕ: петак, 27.10.2017.године
Пријаве слати на: tatjana.lazor@pzsz.gov.rs

Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Нови Кнежевац

Едукација без провере знања засупервизоре у ЦСР Нови Кнежевац

У организацији ЦСР Нови Кнежевац 09.10.2017. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2017. години у форми едукација без провере знања под називом “Планирање у корективном надзору”. Присуствовали су супервизори/ке  ЦСР Сента, Жабаљ и Тител, Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Ада, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Кнежевац, Нова Црња, директорка ПЗСЗ и саветница ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио в.д. директора ЦСР Нови Кнежевац Дејан Мијатов.
У првом делу супервизорка ЦСР Нови Кнежевац је упознала супервизоре са тереоријским оквиром корективног надзора над вршењем родитељског права. Успешно су презентована искуства и законска решења која се примењују у Хрватској. Теме које су обрађене су: дефинисање превентивог надзора и корективног надзора, препреке у одвијању процеса планирања надзора, смернице за израду плана надзора, кораци за развој плана, дефинисање циља и одређивање активности надзора.
У другом делу супервизорка ЦСР Чока представила је комплексан случај корективног надзора над вршењем родитељског права из сопствене праксе. У квалитетној и креативној дискусији супервизори су предлагали могућа решења за дилеме и проблеме у раду на конкретном случају.
Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.
Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Кањижи.

Регионални састанак са представницима центара за социјални рад

У уторак 03.10.2017. године Покрајински завод за социјалну заштиту и центар за породични смештај и усвојење Нови Сад уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова организовали су РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Јужнобачког, Сремског и Средњебанатског управног округа.
Скуп поздравио подсекретар Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Палимир Тот, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и директорка Центра за породични смештај и усвојенје Ивана Копривица.
У оквиру скупа учесници су имали прилику да стекану нова знања, као и да размене искуства у раду у циљу унапређења сарадње.

На састанку су приказани подаци о деци и младима у систему социјалне заштите у АП Војводини. Представљени су стандарди и искуства у пружању услуге повременог породичног смештаја, као и искуства у развоју услуге повременог породичног смештаја. Учесници су упознати са моделом програма припреме пружаоца услуга за породични смештај одраслих и старих. Приказани су подаци о броју корисника и пружаоца услуге породичног смештаја у Јужнобачком, Сремском и Средњебанатском управном округу и резултати истраживања о задовољству и унапређењу сарадње ЦПСУ Нови Сад са хранитељским породицама из општина Нови Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Беочин и Бачка Паланка.