Monthly Archives: фебруар 2018

„Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији“

У Београду 26.02.2018. 
Покрајински завод за социјалну заштиту је присуствовао 
округлом столу посвећен презентацији документа „Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији“

Домаће организације, релевантни линкови

Међународне организације, релевантни линкови

Установе у систему социјалне заштите, релевантни линкови

Заводи и канцеларије, релевантни линкови