„Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији“

У Београду 26.02.2018. 
Покрајински завод за социјалну заштиту је присуствовао 
округлом столу посвећен презентацији документа „Оцена нормативног оквира и праксе у вези са људским правима лица са менталним сметњама, смештених у установе социјалне заштите у Републици Србији“

Домаће организације, релевантни линкови

Стална конференција градова и општина Комора социјалне заштите Удружење стручних радника социјалне заштите Србије Асоцијација ЦСР Србије Мрежа истраживача социјалних прилика Фице Србија Црвени крст Србије Центар за производњу знања и вештина SECONS Центар за либерално-демократске студије Центар за права…

Заводи и канцеларије, релевантни линкови

Заштитник грађана – омбудсман Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Канцеларија за људска и мањинска права Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Републички завод за социјалу заштиту Републички завод за статистику Национална служба за запошљавање…