Monthly Archives: март 2018

Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Ириг

У организацији ЦСР Ириг 15.03.2018. одржана је прва групна супервизија групе 4 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Сарадња ЦСР и судова у поступку поверавања деце“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила управница Српске читаонице у Иригу Весна Ћосић, где се одржао стручни скуп.

Супервизорка ЦСР Ириг је у првом делу упознала учеснике са проблематиком вршења родитељског права,  обавезама суда и ЦСР у судским поступцима поверавања деце и примерима из праксе из ове област. У  наставку рађена је студија случаја из праксе ЦСР Ириг.

У другом делу супервизорка се осврнула проблеме и дилеме из супервизијске праксе када је у питању сарадња са судовима. У даљем току група је имала прилике да анализира пример случаја из праксе ЦСР Ириг и да предложи могућа решења.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Сремска Митровица.

 

Реализован стручни скуп „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод  за социјалну заштиту, у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на триторији АП Војводине у раду на случајевима насиља у породици, у Сомбору 14.03.2018.године организовао је и реализовао  стручни скуп  са називом „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Округли сто окупио је представнике центара за социјални рад: Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула, Врбас, Србобран, Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Поред тога на округлом столу учестовали су и представница Сигурне куће за жртве насиља у породици Сомбор, локална координаторка Центра за жене жртве сексуалног насиља у Сомбору, представнице невладине организације „Женска алтернативна„ из  Сомбора и  удружења „Био идеа за одрживи развој“ из Београда. Циљ округлог стола био је информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

 

 

Реализована обукa „Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су 12. и 13. марта 2018. године у Новом Саду одржале акредитовану обуку „Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице“, за 16 учесница из 8 установа и организација са територије АП Војводине.

 

Одржан састанак МДРИ – Србија

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту учествовале су на радним састанцима одржаним 08.03.208. године и 15.03.2018 године у Београду, a у  организацији МДРИ – Србија.  Радни састанак окупио је представнике јавног и цивилног сектора, родитеља, пружаоца услуга и друге релевантне актере  у циљу сагледавања корака које је потребно предузети у процесу деинституционализације

 

Одржана акредитована обука „Напредни тренинг за рад са сексуалним и родним мањинама и њиховим породицама у систему социјалне заштите“

У Покрајинском заводу за социјалну заштиту је 5. и 6. марта одржана акредитована обука под називом „Напредни тренинг за рад са сексуалним и родним мањинама и њиховим породицама у систему социјалне заштите“ који су водили Јелена Зулевић и Александар Прица из Асоцијације Дуга. На тренингу су поред запослених у Заводу учествовали и представници установа социјалне заштите са територије АП Војводине.