Daily Archives: март 1, 2018

Реализована едукација „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација“

01.03.2018. године у Kикинди представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су едукацију „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација“.

     

Едукација без провере знања за супервизоре групе 2 у ЦСР Кула

У организацији ЦСР Кула 28.02.2018. одржана је прва групна супервизија групе 2 у 2018. години, у форми едукације без провере знања под називом „Евалуација у супервизији“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Србобран, Оџаци, Сомбор, Нови Сад, Суботица, директорица и саветнице ПЗСЗ.

На почетку скупа учеснике је поздравила в.д. директора ЦСР Кула Гордана Вакула и супервизорка ЦСР Кула је упознала учеснике са садржајем стручног скупа и укратко је представила Центар за социјални рад Кула.

У првом делу супервизорка ЦСР Србобран је учеснике упознала са теоријским концептом и основним појмовима везаним за примену евалуације у супервизији. У наставку супервизорка ЦСР Врбас је презентовала методе и технике које се користе у евалуацији, начине извештавања и дала је кратак преглед метода учења одраслих. У друго делу  рађена је вежба – рад у групама, са циљем да се путем евалуационих упитника сагледа успешност супервизијског приступа у раду са водитељем случаја. Тема овог стручног скупа је била зналачки и занимљиво обрађена и појашњена са одговарајућом вежбом.

Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Бачки Петровац.

 

Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Алибунар

У организацији ЦСР Алибунар 27.02.2018. одржана је прва групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Подршка супервизора у изради Налаза и мишљења водитеља случаја“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Панчево, Ковин, Ковачица, Пландиште, директорца и саветница ПЗСЗ.

На почетку скуп је поздравио директор ЦСР Алибунар Зоран Пребирачевић. У првом делу супервизорка ЦСР Алибунар је упознала учеснике са правилима сачињавања и структуром налаза и мишљења водитеља случаjа и наводила је примере, проблеме и дилеме из сопствене стручне праксе. У наставку се дискутовало о позитивним искуствима у изради налаза и мишљења.

У другом делу супервизори су учествовали у вежби – рад у групама, задатак је био да наведу елементе налаза и и мишљења у поступцима вршења родитељског права, изрицања мере деци и младима са проблемом у понашању и у сукобу са законом и насиља у продици.

Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.

Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Панчево.