„Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“

„Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“

Представнице Покрајинског завод за социјалну заштиту реализовале су едукацију без провере знања за стручне раднике и стручне сараднике у установама социјалне заштите са територије АП Војводине. „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите“ је едукација која има…