Monthly Archives: април 2018

Округли сто „Превентивне активности за кризне ситуације – самовољно напуштање Установе“

Представницe Покрајинског завода за социјалну заштиту учествовале су на округлом столу „Превентивне активности за кризне ситуације – самовољно напуштање Установе“,  а који је одржан у  Дечјем селу у Сремској Каменици 19.04.2018 године. Округли сто окупио је стручне раднике, руководиоце и васпитаче  из четири установе за децу и младе са територије АП Војводине: Дечјег села , Дом „Споменак“ из Панчева, Дом „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве и „Мирослав Мика Антић“ из Сомбора.

Бекство из установе учестала је појава, нарочито у периоду адаптације младих на живот у институционалним условима. Како препознати ризике, како превенирати бекства из установе и како реаговати након повратка детета или младе особе,  биле су неке од тема о којима су учесници разменили искуства.

 

Oкругли сто„ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је 11.04.2018 године у Панчеву округли сто под називом „ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Округли сто организован је у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине у раду на случајевима насиља у породици, а која се од 2017 године у АП Војводини реализује у складу са налогом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Округлом столу је присуствовало 25  учесника и то: представници центара за социјални рад Јужнобанатског и Средњебанатског округа, представници Сигурне женске куће у Панчеву и Зрењанину,  Удружења грађана које се баве пруажњем подршке женама жртвама породичног насиља ова два округа, представници Куће безбедности која функционише при Полицијској управи Панчева, представници Центра за жене жртве сексуалног насиља и други.

Циљ стручног скупа  је информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици и  препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.