Monthly Archives: мај 2018

„ Буди ми близу“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су присуствовале у Дому за душевно оболела лица „ 1 октобар „ у Старом Лецу, традиционалном сусрету  корисника , њихове родбине и запослених који се ове године одржава 13. пут под називом „ Буди ми близу“.

 

„Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Дана 22.04.2018 године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у просторијама Центра за стручно усавршавање, ул. Немањина бр.23 у Кикинди, одржан је округли сто са темом: „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Ова активност је део Акционог плана Завода за 2018 годину, а у складу са налогом Министарства да пружа екстерну супервизијску подршку центрима за социјални рад у раду на случајевима насиља у породици.

Учесници Округлог стола су били чланови Интерних тимова за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад севернобачког и севернобанатског округа, представник Сигурне куће за жене и децу жртве насиља из Зрењанина Теодора Лазић, директорка Центра за подршку женама Кикинда, Биљана Степанов, представница Центра за жртве сексуалног насиља Кикинда и представница Удружења Рома Нови Бечеј.

Циљ овог Округлог стола је био информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици, као и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

Својим активним учешћем, учесници скупа су дали конструктивне предлогу за развој нових услуга и програмских активности које би имале за циљ свеобухватнију подршку жртвама насиља у породици.

Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Панчево

У организацији ЦСР Панчево 17.05.2018. одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Мотивација запослених – изазов за супервизоре у ЦСР“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Ковин, Ковачица, Пландиште, директорца и саветница ПЗСЗ.

У првом делу учесници су се упознали са теоријским концептом мотивације. У наставку презентована је теме „Мотивација и награђивање“, која је за циљ имала да учеснике подсети на суштину мотивације, потребу усклађивања индивидуалних циљева са стратешким циљевима установе, на механизме мотивације, на критеријуме награђивања и како их формирати.

У друго делу учесницима су презентовани резултати анкете која је спроведена међу водитељима случаја у ЦСР Панчеву, која је имала за циљ испитивање задовољства и оптерећености послом. У наставку је рађена вежба у две групе на тему очекивања из позиције водитеља случаја и супервизора.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе. Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Вршац.

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Бачки Петровац

У организацији ЦСР Бачки Петровац 15.05.2018. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2018. години, у форми округлог стола под називом „Вршење родитељског права у судским поступцима“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Бачка Топола, Мали Иђош, Србобран, Бачки Петровац, Оџаци, Нови Сад, Суботица, директорица и саветница ПЗСЗ.

На почетку скупа учеснике су поздравиле начелница општинске управе Милина Лабат и дирeкторица ЦСР Бачки Петровац Биљана Дракулић.

У првом делу супервизорка ЦСР Бачки Петровац је учеснике упознала са  законским оквиром за остварење родитељског права и проблемима који проистичу из неадекватног родитељског функционисања. У другом делу супервизори су имали прилику да у дискусији размене искуства, дилеме и примере позитивне праксе у постуцима поверавања деце, регулисања контаката, у изради налаза и мишљења и комуникацији са судовима. Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе.

Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Оџаци.

 

Округли сто „Програми подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод за социјалну заштиту је 15.05 2018 године у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада одржао oкругли сто на та тему „Програми подршке жртвама породичног насиља“. ЕКСТЕРНА СУПЕРВИЗИЈСКА ПОДРШКА ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  У ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈЕВИМА ПРИЈАВЉЕНОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ је део Акционог плана Завода за 2018 годину, која је прописана НАЛОГОМ Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 03.08.2016 године. Учесници oкруглог стола су били чланови Интерног тима за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад јужнобачког и сремског округа, руководиоци сигурних кућа из Новог Сада и Сремске Митровице и представница Организације из Круга Војводина Ивана Зелић.

Циљ овог округлог стола је био информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици, као  и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.