Daily Archives: мај 7, 2018

Едукација без провере знања „Циклус пружања услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су у Новом Саду 27.04.2018 едукацију без провере знања за стручне раднике/сараднике дневних боравака за децу, младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама на тему „Циклус пружања услуге дневног боравка за децу, младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама“.