АКРЕДИТОВАНЕ ОБУКЕ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈЛАНУ ЗАШТИТУ

1. Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад
2. Методологија извођења обуке
3.Покретање услуге предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице
4. Обука за вођење случаја у центрима за социјални рад