АКТУЕЛНО

Eдукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Темерин

У организацији ЦСР Темерин 05.06.2018. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Како се носити са критиком – подржавајућа функција супервизије“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Сента, Нова Црња, Сечањ, директорка ЦСР Житиште, директорка и саветницa ПЗСЗ.

Oкругли сто у Геронтолошком центру Зрењанин

У организацији Геронтолошког центра Зрењанин 01.06.2018 одржан је стручни скуп у форми oкруглог стола под називом „Рад са „тешким“ корисницима“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Зрењанина, Бечеја, Новог Бечеја, Падине, Ковачице, директорка и саветнице ПЗСЗ.

Oкругли сто у Геронтолошком центру Нови Сад

У организацији Геронтолошког центра Нови Сад 31.05.2018. одржан је стручни скуп у форми округлог стола под називом „Евалуација задовољства корисника као значајан показатељ квалитета услуге домског смештаја“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Новог Сада, Бачке Паланке, Куле, Каћа, Футога, Врбаса, Шида, Опова  и саветнице ПЗСЗ.

Oкругли сто „Самовољно напуштање установе – стање, анализа, сарадња и подршка“

У складу са Акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту, а у оквиру стручне подршке Домовима за деци и младе без родитељског старања са територије АП Војводине, 31.05.2018. године у Дому за деци „Споменак“ у Панчеву одржан је округли сто на тему „Самовољно напуштање установе – стање, анализа, сарадња и подршка“.

„ Буди ми близу“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су присуствовале у Дому за душевно оболела лица „ 1 октобар „ у Старом Лецу, традиционалном сусрету  корисника , њихове родбине и запослених који се ове године одржава 13. пут под називом „ Буди ми близу“.