АКТУЕЛНО

Oкругли сто у Геронтолошком центру Зрењанин

У организацији Геронтолошког центра Зрењанин 01.06.2018 одржан је стручни скуп у форми oкруглог стола под називом „Рад са „тешким“ корисницима“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Зрењанина, Бечеја, Новог Бечеја, Падине, Ковачице, директорка и саветнице ПЗСЗ.

Oкругли сто у Геронтолошком центру Нови Сад

У организацији Геронтолошког центра Нови Сад 31.05.2018. одржан је стручни скуп у форми округлог стола под називом „Евалуација задовољства корисника као значајан показатељ квалитета услуге домског смештаја“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Новог Сада, Бачке Паланке, Куле, Каћа, Футога, Врбаса, Шида, Опова  и саветнице ПЗСЗ.

Oкругли сто „Самовољно напуштање установе – стање, анализа, сарадња и подршка“

У складу са Акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту, а у оквиру стручне подршке Домовима за деци и младе без родитељског старања са територије АП Војводине, 31.05.2018. године у Дому за деци „Споменак“ у Панчеву одржан је округли сто на тему „Самовољно напуштање установе – стање, анализа, сарадња и подршка“.

„ Буди ми близу“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су присуствовале у Дому за душевно оболела лица „ 1 октобар „ у Старом Лецу, традиционалном сусрету  корисника , њихове родбине и запослених који се ове године одржава 13. пут под називом „ Буди ми близу“.

 

„Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Дана 22.04.2018 године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту у просторијама Центра за стручно усавршавање, ул. Немањина бр.23 у Кикинди, одржан је округли сто са темом: „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Ова активност је део Акционог плана Завода за 2018 годину, а у складу са налогом Министарства да пружа екстерну супервизијску подршку центрима за социјални рад у раду на случајевима насиља у породици.

Учесници Округлог стола су били чланови Интерних тимова за заштиту од насиља у породици центара за социјални рад севернобачког и севернобанатског округа, представник Сигурне куће за жене и децу жртве насиља из Зрењанина Теодора Лазић, директорка Центра за подршку женама Кикинда, Биљана Степанов, представница Центра за жртве сексуалног насиља Кикинда и представница Удружења Рома Нови Бечеј.

Циљ овог Округлог стола је био информисање и размена примера добре праксе о доступним програмима подршке жртвама насиља у породици, као и препознавање ресурса у локалној заједници за развој и унапређење програма подршке жртвама породичног насиља.

Својим активним учешћем, учесници скупа су дали конструктивне предлогу за развој нових услуга и програмских активности које би имале за циљ свеобухватнију подршку жртвама насиља у породици.