БИТНО ЗА НАС

Домаће организације, релевантни линкови

Стална конференција градова и општина Комора социјалне заштите Удружење стручних радника социјалне заштите Србије Асоцијација ЦСР Србије Мрежа истраживача социјалних прилика Фице Србија Црвени крст Србије Центар за производњу знања и вештина SECONS Центар за либерално-демократске студије Центар за права…

Заводи и канцеларије, релевантни линкови

Заштитник грађана – омбудсман Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Канцеларија за људска и мањинска права Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Републички завод за социјалу заштиту Републички завод за статистику Национална служба за запошљавање…

Државни органи, релевантни линкови

Народна скупштина Републике Србије Влада Републике Србије Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Скупштина Аутономне покрајине Војводине Влада Аутономне покрајине Војводине Покрајински секретаријат за здравство, социјална питања и демографију, АП Војводине Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова…