СТРУЧНА ПОДРШКА ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА

Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине

Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине

Искуства и изазови супервизора у центрима за социјални рад у Војводини“ Осма трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.01.2018. године у великој сали у згради…

Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Нови Кнежевац

Едукација без провере знања засупервизоре у ЦСР Нови Кнежевац У организацији ЦСР Нови Кнежевац 09.10.2017. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2017. години у форми едукација без провере знања под називом “Планирање у корективном надзору”. Присуствовали су супервизори/ке  ЦСР…

Стручне посете домовима за децу

Стручне посете домовима за децу

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе. Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у…

Стручне посете домовима за децу 

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе. Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у…

Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Шид

У организацији ЦСР Шид 06.06.2017. одржана је друга групна супервизија групе 4 у 2017. години у форми едукације без провере знања под називом „Улога супервизора у откривању и отклањању предрасуда као фактора ризика у раду центра за социјални рад“. Присуствовали…