СТРУЧНА ПОДРШКА ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА

Oкругли сто„ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Oкругли сто„ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је 11.04.2018 године у Панчеву округли сто под називом „ Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“. Округли сто организован је у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине…

Реализован  стручни скуп „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Реализован стручни скуп „Програми и услуге подршке жртвама породичног насиља“

Покрајински завод  за социјалну заштиту, у оквиру екстерне супервизијске подршке центрима за социјални рад на триторији АП Војводине у раду на случајевима насиља у породици, у Сомбору 14.03.2018.године организовао је и реализовао  стручни скуп  са називом „Програми и услуге подршке…

Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине

Трибина – годишњи скуп супервизора/ки са територије АП Војводине

Искуства и изазови супервизора у центрима за социјални рад у Војводини“ Осма трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.01.2018. године у великој сали у згради…

Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Нови Кнежевац

Едукација без провере знања засупервизоре у ЦСР Нови Кнежевац У организацији ЦСР Нови Кнежевац 09.10.2017. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2017. години у форми едукација без провере знања под називом “Планирање у корективном надзору”. Присуствовали су супервизори/ке  ЦСР…

Стручне посете домовима за децу

Стручне посете домовима за децу

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе. Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у…