АКТИВНОСТИ

Округли сто „Корак ка свеобухватној заштити од насиља у породици у АП Војводини: Ефекти интегрисаног програма рада са починиоцима насиља“

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту је данас учествовала на округлом столу „Корак ка свеобухватној заштити од насиља у породици у АП Војводини: Ефекти интегрисаног програма рада са починиоцима насиља“ у организацији Програма Уједињених нација за развој у Србији, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Удружења грађанки „СОС Женски Центар“ из Новог Сада.

На округлом столу о значају програма рада са починиоцима насиља у оквиру контекста заштите од насиља у породици и партнерским односима дискутовало се о перспективама даљег развоја програма, као и могућностима њихове одрживости и сарадње са надлежним институцијама.

Стручна посету Центру за пружање локалних услуга социјалне заштите Града Кикинде

Покрајински завод за социјалну заштиту је 05. 05. 2022. године реализовао стручну посету Центру за пружање локалних услуга социјалне заштите Града Кикинде са циљем упознавања са просторним условима, организацијом и стручним радом у овој јединственој установи у АП Војводини.

Установа је основана од стране Града Кикинде 2014. године, пружа услугу дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју, капацитета 30 корисника и услугу лични пратилац детета за 40 корисника.

Kонференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у Аутономној покрајини Војводини – изазови и тешкоће у заштити“

Данас, 28. априла у Великој сали Скупштине АП Војводине одржана је конференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у Аутономној покрајини Војводини – изазови и тешкоће у заштити“ у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Конференција је намењена стручној јавности, у циљу подстицања заједничког деловања свих релевантних актера који су укључени у рад са децом са поремећајем у понашању. Конференцију су отворили директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић.

Маја Миљковић, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту је рекла да је Покрајински завод, пратећи проблеме у систему социјалне заштите у делу старања о деци, уочио знатне изазове и тешкоће, те је током прошле године спровео истраживање, како би се проблеми дефинисали, али и дали предлози за унапређење заштите ове осетљиве групе.

Приликом отварања конференције, покрајински секретар Предраг Вулетић је рекао да је кроз делокруг рада Покрајинског секретаријата уочено да је неопходно иницирати интензивнију сарадњу система социјалне заштите и других повезаних система, нарочито оних од значаја за заштиту деце са поремећајем у понашању.

Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите

У оквиру Програм стручне подршке менторима и приправницима у систему социјалне заштите, саветнице за социјалну заштиту Весна Давидовић и Маја Думнић реализовале су едукацију са називом „Програм менторске подршке“.

Стручни скуп је ​ одржан 27. 04. 2022. године у просторијама Дневног боравка Дома за одрасле и старије „Василије Острошки -Чудотворац“ у Новом Бечеју као домаћина скупа. Едукација, којој је присуствовало 24 учесника, стручних радника из центара за социјални рад и установа за смештај корисника са територије АП Војводине, има за циљ да менторе и приправнике припреми за грађење ефикасног менторског односа и за ​ успешну реализацију приправничког стажа.

На едукацији било ​ је речи о: ​ фазама у грађењу менторског односа, подршци ментора у управљању временом и организовању радног дана, креирању програма менторске подршке, праћењу његове реализације, евалуацији и документовању.

На крају скупа, учесници су изразили задовоство начином организације едукације и истакли ​ да је тема веома важна за формирање и развијање квалитетног менторског односа и постизања успеха и напретка у ​ професионалном и личном развоју ментора и приравника.

Анализа потреба ментора и приправника у социјалној заштити

У установама социјалне заштите где је годинама присутан проблем недостатка кадра, било би значајно да се менторство примењује квалитетно обзиром да је оно један од начина да се проблем недостатка кадра превазиђе, на тај начин што ће се за кратко време оснажити млади професионалци који ће моћи да раде самостално. Сходно сложености активности која у већини случајева стоји у опису послова стручних радника у установама социјалне заштите, нужно је дужну пажњу посветити раду ментора и приправника. Менторством се, између осталог, може умањити и постојећа неуједначеност у раду центара за социјални рад, посебно када се пореди функционисање великих и малих центара.

Анализа потреба ментора и приправника у социјалној заштити представља приказ резултата спроведеног истраживања и даје закључке и препоруке усмерене ка развијању менторства у области социјалне заштите, као једног од значајних облика учења и доступних и приступачних облика стручног усавршавања на радном месту, који обезбеђује пренос знања и подршке и олакшава новозапосленом да се прилагоди новој средини и да се у кратком временском року осећа као равноправни члан тима, а са друге стране послодавац има прилику да ангажује професионално оснаженог радника, запосленог који ће бити у могућности да ради за добробит корисника.

Истраживање које је Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао имало је два циља:

1) да се сагледа положај приправника у менторском односу, потребе приправника за менторском подршком и тешкоће са којима се сусрећу у реализацији приправничког стажа у социјалној заштити АП Војводине.

2) да се сагледа у улога ментора, начин пружања менторске подршке и однос ментора са приправником, тешкоће са којима се ментори сусрећу и потребе за подршком у реализацији програма менторске подршке у социјалној заштити АП Војводине.

На следећем линку можете прочитати целу анализу: Анализа потребе ментора и приправника у систему социјалне заштите