АКТИВНОСТИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА

Број:ЈНМВ1/2019 -5
Датум: 16.04.2019. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) а у вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара – путнички аутомобил – ЈНМВ број:1/2019-1 од дана 10.04.2019. године

Укидање печата за привредне субјекте

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

Округли сто „Место и улога сигурних кућа-прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите“

Покрајински завод за социјалну заштиту у оквиру својих програмских активности организовао је стручни скуп – округли сто са темом „МЕСТО И УЛОГА СИГУРНИХ КУЋА– ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“. Стручни скуп је одржан 15.04.2019 године у Панчеву, и домаћин скупа је била Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља из Панчева.

Стручна подршка Дому за децу и младе „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици

Представници Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу програма стручне подршке установама за  смештај корисника у АП Војводини  реализовали су  радну посету Дому за децу и младе „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици дана 26.03.2019 године.  Том приликом са директором и члановима стручног тима разговарано је о актуелним приликама у установи. Након увидa у изабран узорак досијеа корисника саветнице  за социјалну заштиту  дале  су препоруке у вези са  реализацијом стручног поступака пријема, процене и израде индивидуалног плана услугe.

Радна посета Дому за децу и младе без родитељског старања „Мика Антић“ у Сомбору

Покрајински завод за социјалну заштиту наставља са радним посетама домовима за децу без родитељског старања са територије АП Војводине које су планиране акционим планом Завода за 2019 годину. Тим поводом 21.03.2019 године саветнице за социјалну заштиту су реализовале радну посету Дому за децу и младе без родитељског старања „Мика Антић“ у Сомбору.