АКТИВНОСТИ

Реализован округли сто за супервизоре у ЦСР Стара Пазова

У организацији ЦСР Стара Пазова 04.10.2019. је реализована трећа групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Вештине доношења одлука у стручном раду супервизора и водитеља случаја’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Инђија, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорица и  саветнице ПЗСЗ.

Реализован округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Сомбор

У ЦСР Сомбор 01.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Концепт резилијентности у супервизији“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бач, Србобран, Нови Сад, Суботица и саветнице ПЗСЗ.

Oдржана национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“

У понедељак 30. 09.2019. у Новом Саду одржана је национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“, у чијој организацији је учествовао Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са партнерима Покрајинским Секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), Градом Нови Сад и регионалним пројектом „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи), Немачке развојне сарадње, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Oдржане регионалне радионице/окружни семинари „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“

У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Републичким заводом за социјалну заштиту одржане су четири регионалне радионице/окружни семинари на тему „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“, и то у Зрењанину у Средњебанатскoм управнoм округу, у Кикинди у Севернобанатском округу, Сомбору где су се окупиле општине Севернобачког и Западнобачког округа, и Новом Саду у Јужнобачком округу. Окружни семинари су део пројекта који реализује СКГО уз подршку Владе Швајцарске. Учесници скупа били су представници свих општина са подручја пет Округа који су доносиоци одлука и раде на пословима социјалне заштите у својим локалним заједницама.

„За зеру више“

У организацији Дома Свети Василије Острошки Чудотворац из Н. Бечеја и Коморе социјалне заштите одржана је 28.08.2019. године у новом Бечеју 7 Регионална конференција под слоганом „За зеру више“ на тему деменције. Своја искуства у раду са дементним особама имали су прилику да размене стручни радници и сарадници из установа социјалне заштите из Словеније, Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.