АКТИВНОСТИ

„Процедуре у поступању интерног тима центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима“

Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Центром за социјални рад Шид 15.09.2020. године у просторијама градске библиотеке у Шиду одржао је округли сто на тему: „Процедуре у поступању интерног тима центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима“.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Сечањ

У организацији ЦСР Сечањ 25.6.2020. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2020. години у форми округлог стола под називом „Породица у ризику од измештања деце процена и одговорност“. Присуствовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Бечеј, Сечањ, Житиште, директорка и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио в.д. директора ЦСР Сечањ Ђуро Ђурић.

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Бач

У организацији ЦСР Бач 10.06.2020. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2020. години, у форми округлог стола под називом „Изазови супервизије у ЦСР у кризним ситуацијама“ Присуствовали су супервизори ЦСР Апатин, Бач, Бачки Петровац, Бачка Топола, Врбас, Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Сомбор, Србобран, Суботица, директорка и саветнице ПЗСЗ.

Приде програм за хранитељство и усвојење – Формат обуке за професионалце у социјалној/алтернативној заштити

Представници Покрајинског завода за социјалну заштиту су из два блока по три дана (19,20 и 21.02.2020 и 9,10 и 11.03.2020. године) завршили шестодневну обуку Приде програма за хранитељство и усвојење – Формат обуке за професионалце у социјалној/алтернативној заштити.

„Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“

Едукација без провере знања „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ у Геронтолошком центру Суботица

У сарадњи са Геронтолошким центром Суботица ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ 26.02. и 28.02. 2020 за укупно 32 запосленa.