АКТИВНОСТИ

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини

У сарадњи са Домом за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ Нови Сланкамен  ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 20.05.2019. Поред представника Дома за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ учествовали су представници Геронтолошког центра Нови Сад, Геронтолошког центра Врбас, Геронтолошког центра Бачка Паланка, Геронтолошког центра Рума, Дома за старе и пензионере Кула, Дома за старе и пензионере Мол, Дома „Милка“ Футог, Дома „Марија“ Ченеј, Дома „Мас 021“ Ветерник, Дома за стара лица „Медик“ Бачка Паланка, Дома за старе „Бетанија“ Петроварадин, Дома „Вила Мир Лукс, Нови Сад, Дома за старе „Ружа Јелена“ Сефкерин, Дома за старе „Мас грин хаус“ Пертоварадин, и Дома за стара лица „Милан Кикин“ Каћ.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом за 2019. годину представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Домаћин скупа је био ЦСР Бачка Паланка, едукација је одржана 23.04.2019. године, у просторијама одмаралишта Црвеног крста „Багремара“.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину, одржана је још једна едукација на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Стручни радници из Инђије, Старе Пазове, Руме, Сремских Карловаца, Беочина и Новог Сада су присуствовали едукацији  одржана 14.05.2019. године. Домаћин скупа је био ЦСР Нови Сад.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу стручне подршке стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АПВ реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Едукација је одржана 13.05.2019. године у Кикинди у Културном центру, а домаћин скупа био је ЦСР Кикинда.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај деце са сметњама у развоју, ментално недовољно развијене особе и душевно оболелa лица у АП Војводини

У сарадњи са Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 17.05.2019. Поред представника из „Колевке“ учествовали су представници Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец, Дома за ментални недовољно развијене „Отхом“ Стара Моравица, за смештај душевно оболелих лица „Василије Острошки“ Нови Бечеј, Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, Дома за децу и младе ометене у развоју “Ветерник“ Дома за душевно оболела лица „Чуруг“и Дома слепих „Збрињавање“.  На почетку скупа учеснике је поздравио директор „Колевке“ Ненад Козомара.