АКТИВНОСТИ

Одржане четири фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ

Током октобра месеца одржане су 4 фокус групе са представницима ЦСР и ЦПСУ на територији Републике Србије. Фокус групе одржане су на Златибору, у Београду, Новом Саду и Лесковцу и обухватиле су представнике ЦСР и ЦПСУ из општина које су, према анализи података из годишњих извештаја коју је сачинио Покрајински завод, у периоду од 2015 до 2018 године имале значајно исподпросечан или значајно изнадпросечан број деце издвојене из биолошке породице у односу на републички просек.

Реализован округли сто за супервизоре у ЦСР Стара Пазова

У организацији ЦСР Стара Пазова 04.10.2019. је реализована трећа групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Вештине доношења одлука у стручном раду супервизора и водитеља случаја’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Инђија, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорица и  саветнице ПЗСЗ.

Реализован округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Сомбор

У ЦСР Сомбор 01.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Концепт резилијентности у супервизији“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Апатин, Кула, Бачка Топола, Бачки Петровац, Бач, Србобран, Нови Сад, Суботица и саветнице ПЗСЗ.

Oдржана национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“

У понедељак 30. 09.2019. у Новом Саду одржана је национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“, у чијој организацији је учествовао Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са партнерима Покрајинским Секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), Градом Нови Сад и регионалним пројектом „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи), Немачке развојне сарадње, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Oдржане регионалне радионице/окружни семинари „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“

У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Републичким заводом за социјалну заштиту одржане су пет регионалних радионица/окружних семинара на тему „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“, и то у Зрењанину у Средњебанатскoм управнoм округу, у Кикинди у Севернобанатском округу, Сомбору где су се окупиле општине Севернобачког и Западнобачког округа, Новом Саду у Јужнобачком округу, и у Панчеву где су се окупили представници Јужнобанатског округа. Окружни семинари су део пројекта који реализује СКГО уз подршку Владе Швајцарске. Учесници скупа били су представници свих општина са подручја свих Округа који су доносиоци одлука и раде на пословима социјалне заштите у својим локалним заједницама.