АКТИВНОСТИ

Стручна подршка дому „Ветерник“ у Ветернику

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су у складу са Акционим планом за 2019.годину у оквиру стручне подршке установама за смештај корисника у АП Војводини, реализовале стручну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику, дана 20.06.2019.године.

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Суботица

У ЦСР Суботица 11.06.2019. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Искуства и изазови у стручном раду са корисницима психоактивних супстанци – супервизијска подршка“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Кула, Бачка Топола, Бач, Мали Иђош, Србобран, Нови Сад, Суботица, директорица и саветница ПЗСЗ.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Инђија

31.05.2019. у ЦСР Инђија реализована je друга групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Стручна помоћ супервизора водитељима случаја у препознавању синдрома отуђења детета’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Инђија, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорица и  саветница ПЗСЗ. На почетку скупа учеснике је поздравила директорица Жељка Годић Аврамовић.

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Пландиште

У организацији ЦСР Пландиштe 30.03.2019. одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Колико смо асертивни као супервизори“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, Панчево, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, директорица ЦСР Вршац, ЦСР Пландиште, директорица и саветница ПЗСЗ.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

У организацији ЦСР Бачка Паланка 21.05.2019. одржан је други стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Процес индивидуалне супервизије у центрима за социјални рад“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Бечеј, Жабаљ и Тител, Сечањ, Нови Кнежевац, директорка ЦСР Бачка Паланка, директорка и саветницa ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Бачка Паланка Вера Петровић.