АКТИВНОСТИ

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом за 2019. годину представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Домаћин скупа је био ЦСР Бачка Паланка, едукација је одржана 23.04.2019. године, у просторијама одмаралишта Црвеног крста „Багремара“.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину, одржана је још једна едукација на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Стручни радници из Инђије, Старе Пазове, Руме, Сремских Карловаца, Беочина и Новог Сада су присуствовали едукацији  одржана 14.05.2019. године. Домаћин скупа је био ЦСР Нови Сад.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу стручне подршке стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АПВ реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Едукација је одржана 13.05.2019. године у Кикинди у Културном центру, а домаћин скупа био је ЦСР Кикинда.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај деце са сметњама у развоју, ментално недовољно развијене особе и душевно оболелa лица у АП Војводини

У сарадњи са Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 17.05.2019. Поред представника из „Колевке“ учествовали су представници Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец, Дома за ментални недовољно развијене „Отхом“ Стара Моравица, за смештај душевно оболелих лица „Василије Острошки“ Нови Бечеј, Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, Дома за децу и младе ометене у развоју “Ветерник“ Дома за душевно оболела лица „Чуруг“и Дома слепих „Збрињавање“.  На почетку скупа учеснике је поздравио директор „Колевке“ Ненад Козомара.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заститу у оквиру програма стручне подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији“ у ЦСР Панчево, који је био домаћин стручног скупа. Едукација је одржана у понедељак 22.04.2019. године. Едукацији су присуствовали стручни радници из десет центара за социјални рад: Панчево, Опово, Бела Црква, Ковачица, Житиште, Зрењанин, Ковин, Алибунар, Пландиште и Вршац.