АКТИВНОСТИ

Округли сто за супервизоре групе 1 у ЦСР Бечеј

У организацији ЦСР Бечеј 14.11.2018. одржана је четврта групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Збрињавање деце без родитељског старања“. Присуствовали су супервизори ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Сента, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, директорка и саветницa ПЗСЗ. На почетку стручни скуп је поздравила директорка ЦСР Бечеј Ивона Божовић.

Одржан округли сто „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“

У Дому за децу и младе „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви 13.11.2018 године одржан  је округли сто на тему „Пријемна процена у установама за смештај деце и омладине“. Стручни радници и стручни сарадници из четири дома за децу и младе без родитељског старања на територији АП Војводине : Дома за децу и младе „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве, Дом за децу и младе „Милорад Павловић„ из Сремске Каменице, „Мирослав Мика Антић“ из Сомбора и „Споменак“ из Панчева,  имали су прилику да размене своја искуства о реализацији пријемне процене и разговарају о тешкоћама са којима се сусрећу у овој  фази стручног поступка.

Реализована едукација без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“

У Центру за социјални рад Апатин 07.11.2018 године Покрајински завод за социјалну заштиту реализовао је едукацију без провере знања „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“.  Едукацији је присуствовало 18 стручних радника и 4 директора из центара за социјални рад Западнобачког  и Севернобачког округа. Учесници су имали прилику да анализирају шта је то што нас мотивише или демотивише за рад у центру за социјални рад, која је улога руководиоца а која самих запослених у мотивисању за рад,  које технике мотивације руководилац може да примењује и које су стратегије самомотивисања на радном месту.

Одржана је едукација без провере знања „Израда индивидуалног плана“

26.10.2018. саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су едукацију без провере знања „Израда индивидуалног плана“ у сали Дома за децу „Споменак“ у Панчеву у оквиру мониторинга локалних услуга социјалне заштите.  Учествовало је 18 представника пружалаца локалних услуга града Панчева. Учесници и учеснице су имали прилику да усвоје нове вештине и да унапреде већ постојеће и размене искуства и примере добре праксе у раду са корисницима.

Oдржана едукација без провере знања „Процена потреба корисника локалних услуга социјалне заштите“

У понедељак 22.10.2018. саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију без провере знања на тему „Процена потреба корисника локалних услуга социјалне заштите“ за 20 учесника и учесница, у просторијама Дома за децу „Споменак“ у Панчеву. Едукација је одржана у оквиру мониторинга локалних услуга социјалне заштите у Граду Панчеву.