АКТИВНОСТИ

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Панчево

У организацији ЦСР Панчево 08.10.2020.године одржана је друга групна
супервизија групе 3 у 2020. години, у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у поступцима издвајања деце из биолошке породице за време ванредног стања“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар,, Опово Вршац, Панчево, Бела Црква, Зрењанин, Ковачица, Пландиште, директорица и саветница ПЗСЗ.

Центр за социјални рад Апатин

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.09.2020. године реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Апатин. Циљ посете био је стручна подршка успостављању и развоју услуге повремени породични смештај у локалној заједници. Стручни тим ЦСР Апатин информисао је представнице Покрајинског завода о начину на који је извршена процена потреба за пружањем ове услуге, процесу регрутовања и процене подобности пружаоца услуге повременог породичног смештаја, као и тешкоћама и дилемама са којима су се сусретали приликом успостављања услуге у локалној заједници.

Дана 29.9.2020. године реализована је стручна посета Центру за социјални рад Града
Новог Сада, одељење у Беочину. Циљ стручне посете био је процена стручног рада, сагледавање потреба за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају.

Стручна посета Центру за социјални рад Пећинци

„Дана 24. и 25.09.2020. године саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Пећинци. Циљ стручне посете био је проценастручног рада, сагледавање потребе за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају.

СТРУЧНА ПОСЕТА ЦСР КОВАЧИЦА

Саветнице ПЗСЗ су дана 16.09.2020.године реализовале посету ЦСР Ковачица са циљем процене квалитета стручног рада и професионалне праксе у раду на случајевима деце без родитељског старања деце узраста до 10 година.
Са стручним радницима и директорком су разговарале о изазовима и дилемама у стручном раду и упутиле препоруке за унапређење квалитета рада.