АКТИВНОСТИ

Округли сто за супервизоре у ЦСР Житиште

У организацији ЦСР Житиште 05.12.2019. одржан је четврти стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Рад са жртвама насиља-тешкоће, смернице“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Нова Црња, Бечеј, Нови Бечеј, Сечањ, Темерин, Жабаљ и Тител, Житиште и  саветница ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Житиште Јелена Иванчевић.

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Србобран

У ЦСР Србобран 03.12.2019. одржана је четврта групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Основни принципи и изазови у примени супервизије“. Присуствовали су супервизори ЦСР Врбас, Кула, Бачка Топола, Апатин, Бач, Мали Иђош, Србобран, Нови Сад, Суботица, Сомбор, Оџаци, Бачки Петровац и саветница ПЗСЗ.  

Округли сто за супервизоре у ЦСР Кањижа

У организацији ЦСР Кањижа 04.10.2019. одржан је трећи стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „„Пресипитивање породично правног статуса деце узраста до 10 година”. Присуствовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Нова Црња, Бечеј, Чока, Нови Бечеј, Сечањ, Нови Кнежевац и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Кањижа Телек Кристина.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј

У сарадњи са Домом за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј ПЗСЗ је 31.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“. Поред домаћина учествовали су представници Геронтолошког центра Зрењанин, Геронтолошког центра Вршац, Геронтолошког центра Бечеј, Дома за смештај одраслих и старијих „Фениx“ Падина, Дома за старе „ГОЛД СТАР“ Ковачица, Дома за старе „Старчевић“ Зрењанин, Дома за старе „Мисерикордиа“ Кикинда и ПЗСЗ-а. На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Дома за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј Љиљана Богнић.

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Зрењанин

У организацији ЦСР Зрењанин 29.10.2019. одржана је трећа групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, Панчево, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, директорица ЦСР Вршац и ЦСР Пландиште и саветнице ПЗСЗ. На почетку скуп је поздравила директорка ЦСР Зрењанин Оливера Лисица.

У првом делу учесници су упознати методологијом процене компетенција водитеља случаја и практичном применом.

У наставку представљена је супервизијска подршка развоју водитеља случаја у ЦСР Зрењанин, у оквиру које су истакнуте фазе и индивидуални палан развоја водитеља случаја.