АКТИВНОСТИ

Oкругли сто под називом :“Супервизијски процес у поступку повратка деце из хранитељске у биолошку породицу“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић, Весна Давидовић и Татијана Грнчарски , 06. 06. 2022. године учествовале су на округлом столу за супервизоре у Центру за социјални рад у Ковачици, група број 3 (Банатски округ).

Супервизорка из Центра за социјални рад Радослава Ерски припремила је врло инспиративну тему за овај округли сто под називом :“Супервизијски процес у поступку повратка деце из хранитељске у биолошку породицу“.

Након увода у тему развила се динамична и конструктивна дискусија у којој су учествовали сви супервизори из ове групе са позитивним примерима из праксе као и потешкоћама у раду у овој области. Изнети су и предлози за унапређење ове области рада у центрима за социјални рад и потешкоће са којима се суочавају водитељи случаја као и супервизори када се ради са децом измештеном из своје породице и њиховим породицама.

Заједнички закључак групе је да се још увек недовољан број деце враћа у биолошке породице из којих су измештена као и да подршка биолошкој породици није довољно интензивна и континуирана.

Акредитован програм обуке “ ОБУКА ЗА ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“

Акредитован програм обуке “ ОБУКА ЗА ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ је реализована 1-3. јуна 2022 .године у Центру за социјални рад Града Новог Сада.

Циљ обуке је стицање општих и стручних компетенција за непосредну реализацију циклуса вођења случаја.

Обуци су присуствовале колеге из Центара за социјални рад из целе Војводине и колеге из Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.

Овом приликом захваљујемо се домаћинима из Центра за социјални рад Града Новог Сада, на беспрекорној организацији која је омогућила пријатан рад и задовољство свих присутних.

Стратешки план Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године

Стратешко планирање је процес који помаже организацији да планира своје будуће активности, утврди приоритете, ефикасно расподељује средства и прати напредак у односу на утврђене стратешке циљеве.

Покрајински завод за социјалну заштиту је, у протеклом периоду свог рада, сачинио и реализовао три стратешка документа. Процес израде четвртог Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године започет је процесом евалуације претходног Стратешког документа (2016-2020 године). На основу анализе података добијених анкетирањем представника установа и организација социјалне заштите на територији АП Војводине и представника релевантних партнерских организација и органа, као и анализом релевантне документације Покрајинског завода за социјалну заштиту сачињен је извештај о евалуацији који је представљао почетни инпут за процес израде новог документа.

Процес стратешког планирања у Покрајинском заводу за социјалну заштиту одвијао се у оквиру интерактивних радионица са запосленима, а такође организован је и консултативни састанак са заинтресованим странама које су активно партиципирале у финализовању документа указивањем на потребе у систему социјалне заштите и приоритете у даљем деловању Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Стратешки план за период 2022-2026 сачињен је у потпуности интерним ресурсима и резултат је тимске сарадње и ангажовања свих запослених у Покрајинском заводу за социјалну заштиту а можете га прочитати ОВДЕ.

Tрибина „Презентација локалне услуге у социјалној заштити, лични пратилац детета у општини Бачка Паланка, са циљем унапређења компетенција учесника“

У организацији Центра за социјални рад општине Бачка Паланка, 01. 06. 2022. године одржана је трибина „Презентација локалне услуге у социјалној заштити, лични пратилац детета у општини Бачка Паланка, са циљем унапређења компетенција учесника“.

Теме трибине, на којој је присуствовала и представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, Маја Думнић, биле су:

*Локална услуга у социјалној заштити „Лични пратилац детета“ – Центар за социјални рад као пружалац услуге.

*Статистички подаци о броју корисника услуге лични пратилац детета, реализација услуге, изазови у раду и

*Стручни рад и искуства у реализацији услуге „Лични пратилац детета“ стручних радника у другим центрима за социјални рад – другим локалним самуоправама.

Конференција „Одговорност у заштити права детета“

Данас је у згради Ректората Универзитета у Новом Саду одржана конференција „Одговорност у заштити права детета“, на којој је присуствовала и представница Покрајинског завода за социјалну заштиту.

На конференцији, коју је организовао Покрајински заштитник грађана – омбудсман, дискутовало се о томе да ли нам је и зашто потребан Закон о правима детета као и о заштити права деце из осетљивих група, а наша саветница за истраживачке послове, Марина Вукотић, представила је резултате истраживања Покрајинског завода за социјалну заштиту “ Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АПВ – изазови и тешкоће у заштити“ и говорила о унапређењу заштите права деце са поремећајем у понашању.