АКТИВНОСТИ

Насиље у породици и женама

Насиље у породици и женама у партнерским односима на основу података центара за социјални рад у АП Војводини у 2019. години“

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Ковин

У организацији ЦСР Ковин 17.12.2019. одржана је четврта групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Улога супервизије у случајевима трговине људима“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Алибунар,  Вршац, Панчево, Ковачица, Пландиште, Бела Црква, Зрењанин, Опово, Ковин и саветнице ПЗСЗ. На почетку скуп је поздравила директорка ЦСР Ковин Марија Шалипуровић.

Одржана едукација без провере знања „Утицај емоција на понашање детета“

У организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 17.12.2019 одржана је едукација без провере знања под називом „Утицај емоција на понашање детета“ за стручне раднике и сараднике центара за социјални рад и установа за смештај деце и младих.

Представљање примера добре праксе: информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите

12 децембра у Новом Саду одржана је конференција ”Представљање примера добре праксе: информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите”, у организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова АП Војводине, Покрајинског завода за социјалну заштиту АП Војводине и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Ириг

У организацији ЦСР Ириг 11.12.2019. одржана је четврта групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Улога супервизора у превенцији и препознавању професионалног стреса’’. Присуствовали су супервизори ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид и саветнице социјалне заштите ПЗСЗ.

На почетку супервизоре је поздравила директорка ЦСР Ириг Силвана Лаћарац и управница Српске читаонице у Иригу Вера Новковић, која је била и домаћин стручног скупа. Супервизорка ЦСР Ириг је у првом делу упознала учеснике са појамом синдрома изгарања, изворима настанка синдрома, улогом и значајем супервизије у препознавању и превенцији синдрома изгарања.