АКТУЕЛНО

Комуникација организација социјалне заштите са јавношћу путем медија и друштвених мрежа.

Дана 02. 09. 2021. године, представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију без провере знања на тему „Комуникација организација социјалне заштите са јавношћу путем медија и друштвених мрежа.“
Едукација је одржана у Центру за социјални рад Града Новог Сада, и намењена је локалним пружаоцима услуга социјалне заштите.

Прва ТВ – прилог о деци са поремећајима у понашању

Прва ТВ, урадила је прилог о деци са поремећајима у понашању. Повод овог прилога, који можете погледати овде, било је истраживање које је спровео Покрајински завод за социјалну заштиту на тему „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“.

Истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години.

Покрајински завод за социјалну заштиту је спровео истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години. Пратећи социјалне појаве и проблеме у области социјалне заштите на територији АП Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту је уочио да је социјална заштита деце са поремећајем у понашању изложена великом броју изазова и тешкоћа. У циљу добијања квантитативних и квалитативних података о деци са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите и праксама које су заступљене у њиховој заштити, Покрајински завод за социјалну заштиту се одлучио на спровођење истраживања како би на основу прикупљених података конципирао препоруке ради унапређења заштите ове циљне групе деце у систему социјалне заштите у АП Војводини.

Израда новог Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за период 2022- 2026

Након завршене евалуације Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2016 – 2020 годину, коју можете прочитати на овом линку, у току је израда новог Стратешког плана. Дана 30. 06. 2021. године одржана је друга радионица за запослене на којој се вредно радило и промишљало а све у циљу што ефикасније израде новог Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за период 2022 – 2026.

Едукација без провере знања „Комуникација организација социјалне заштите са јавношћу путем медија и друштвених мрежа“

Дана 28. 06. 2021. године, представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију без провере знања на тему „Комуникација организација социјалне заштите са јавношћу путем медија и друштвених мрежа.“
Едукација је одржана у Центру за стручно усавршавање Кикинда, и намењена је локалним пружаоцима услуга социјалне заштите.