АКТУЕЛНО

Међународни дан избеглица – 20. јун

Данас је Међународни дан избеглица.

Скупштина Уједњених нација 2000. године је усвојила Резолуцију којом је Афрички дан избеглица 20. јун прогласила за Међународни дан избеглица.

Овај дан се обележава у сећање на све оне људе који су били приморани да услед ратова, насиља, страха од прогона…напусте своје домове. Такође, овај дан служи и да нас подсети да треба бити подршка свима њима као и онима који се и данас суочавају са оваквим или сличним проблемима.

12. јун – Међународни дан борбе против дечијег рада

Данас 12. јуна 2022. године обележен је Међународни дан борбе против дечијег рада.

Овај дан је установљен 2002. године и подсећа све нас да у друштву постоје деца која су онемогућена да живе срећно и задовољно и да расту и развијају се у хуманим условима.

11. јун – Дан родне равноправности

Поводом дана родне равноправности, а у сарадњи са мрежом „Живот без насиља“, Покрајински завод за социјалну заштиту се придружује обележавању овог веома значајног датума са темом „Жене у фокусу“.

Влада Републике Србије је дана 27. октобра 2021. године усвојила: „Одлуку о успостављању Дана родне равноправности“, („Сл. Гласник РС“, број 102/2021) те је 11. јун утврђен као дан обележавања истог. Овај дан је изабран јер је управо тог датума, 1842. године, одобрено школовање жена у Србији.

Начело родне равноправности и недискриминације је једно од темељних начела људских права. Ипак, родна неравноправност је још увек врло присутна у свим аспектима друштвеног живота. Међутим, ако сагледамо систем социјалне заштите, према полној структури запослених у њему, видећемо да су жене кадровски више заступљене од мушкараца. И ми баш њих, жене које раде у нашем систему стављамо у фокус. Заправо, Покрајински завод за социјалну заштиту, данас, пружа подршку свим женама, а истиче жене у нашем систему, јер се свакодневно на позитиван начин афирмишу.

У оквиру свог мандата и деловања Покрајински завод за социјалну заштиту утиче на то да институције система социјалне заштите буду у већој мери сензибилисане за питања равноправности, недискриминације и једнаких могућности, да пружаоци услуга креирају своје интерне политике и механизме који ће допринети да пружање услуга социјалне заштите буде не само родно сензитивно, него осетљиво на различитости у сваком погледу: старост, национална припадност, социјално порекло, сексуална оријентација, вероисповест итд.

На данашњи дан је веома значајно поменути, да је родна равноправност у потпуности достижна ако је пробудимо у свима нама. Зато данас, 11. јуна, родну равноправност обележавамо, а сваки дан је живимо!

Стратешки план Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године

Стратешко планирање је процес који помаже организацији да планира своје будуће активности, утврди приоритете, ефикасно расподељује средства и прати напредак у односу на утврђене стратешке циљеве.

Покрајински завод за социјалну заштиту је, у протеклом периоду свог рада, сачинио и реализовао три стратешка документа. Процес израде четвртог Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године започет је процесом евалуације претходног Стратешког документа (2016-2020 године). На основу анализе података добијених анкетирањем представника установа и организација социјалне заштите на територији АП Војводине и представника релевантних партнерских организација и органа, као и анализом релевантне документације Покрајинског завода за социјалну заштиту сачињен је извештај о евалуацији који је представљао почетни инпут за процес израде новог документа.

Процес стратешког планирања у Покрајинском заводу за социјалну заштиту одвијао се у оквиру интерактивних радионица са запосленима, а такође организован је и консултативни састанак са заинтресованим странама које су активно партиципирале у финализовању документа указивањем на потребе у систему социјалне заштите и приоритете у даљем деловању Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Стратешки план за период 2022-2026 сачињен је у потпуности интерним ресурсима и резултат је тимске сарадње и ангажовања свих запослених у Покрајинском заводу за социјалну заштиту а можете га прочитати ОВДЕ.

„Упалимо светло позитивни примери се не виде у мраку“

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да ће Покрајински завод за социјалну заштиту, од јесени, покренути кампању промоције система социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини под називом „Упалимо светло позитивни примери се не виде у мраку“.

Циљеви кампање су:

– промовисање позитивних примера из праксе центара за социјални рад, центара за породични смештај и усвојење, домова за смештај корисника и пружалаца локалних услуга социјалне заштите као и професионалаца који раде у систему социјалне заштите, широј јавности,

– допринос формирању ставова јавности о ефикасности и делотворности система социјалне заштите.

Позитивни примери којих је засигурно много су од изузетног значаја за промоцију нашег система, и потребно је да буду што видљивији, како би истакли све оне вредности које систем социјалне заштите поседује и снагу и подршку коју корисницима несебично дајете баш ВИ који сте у директном раду са њима.

Верујемо да је прекидач у рукама сваког понаособ, али да ће светла бити довољно само ако га упалимо сви заједно или у што већем броју, зато су нам ваши позитивни примери од велике важности и корак ка рушењу предрасуда о нашем систему.