Финансије 2022

Финансијски план ПЗСЗ за 2022

 

 

 

 

 

 

Финансијски извештај за 2021