ИСТРАЖИВАЊА

Аnaliza podataka CSR u slicajevima seksualnog zlostavljanja

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ИНТЕРНОМ МОНИТОРИНГУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА РОДНЕ ОСЕТЉИВОСТИ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ У АПВ

Analiza ustanova za smestaj duševno obolelih

 

 

 

 

 

 

 

Analiza primene Opsteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

analiza rada CSR u zastiti dece sa problemima u ponasanju

 

 

 

 

 

 

Analiza socijalne zaštite u APV

Analiza o uslugama za decu na lokalnom nivou

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ustanova za smestaj OSI 2009.

Analiza ustanove i otvoreni oblici zaštite za OSI

 

 

 

 

 

 

Broj i struktura zaposlenih na radnom mestu socijalnog radnika

Ispitivanje poteskoce i potrebe za podrskom VS

 

 

 

 

 

 

Unapređenje stručnog rada u inst zaštiti starih lica 2009. god