Извештаји о раду 2018

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ У АПВ ЗА 2018

Обједињени извештај установа за смештај деце и младих у АПВ за 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Обједињени извештај о раду ЦСР у АПВ за 2018

 

Обједињени извештај установа за смештај одраслих и старијих-приватни пружаоци у АПВ за 2018