Извештаји о раду 2019

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈА ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ КОРИСНИКА У АПВојводини ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЛОКАЛНИХ
ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2019.
ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ У
АП Војводини
ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ КОРИСНИКА У АП Војводини Приватни сектор ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦСР У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ