Извештаји о раду 2020

Обједињени извештај домски смештај деца и млади 2020

Обједињени извештај домски смештај одрасли и старији 2020

 

 
 

 

 

 

Обједињени извесштаји локални пружаоци услуга

OBJEDINJENI IZVEŠTAJ O RADU CSR U AP VOJVODINI za 2020. godinu

 

 

 

 

 

 

Обједињени извештај приватни пружаоци услуге домског смештаја 2020

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о раду ПЗСЗ за 2020