Међународни дан особа са инвалидитетом – 3. децембар

Данас, 3. децембара обележава се Међународни дан особа са инвалидитетом. А тако је још од 1992. године када је усвојена резолуција од стране Генералне скупштине Уједињених нација, којом се све земље позивају на обележавање овог дана. На данашњи дан, истичемо оно што би требало да буде циљ свакога дана а то је да се особама са инвалидитетом омогући равноправно учешће у управљању друштвом у коме живе, као и једнако уживање људских права.