Округли сто за супервизоре групе 1

У сарадњи са Комором социјалне заштите ПЗСЗ је организовао округли сто под називом „Размена искуства о раду супервизора у центрима за социјални рад у време пандемије“ за супервизоре групе 1, 7.6.2021. преко ZOOM платформе. Учествовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Сента, Нова Црња, Чока, Жабаљ и Тител, директорка и саветница ПЗСЗ.

У првом делу је саветница ПЗСЗ је упознала супервизоре са проблемима и изазовима у време пандемије и могућим разерешењима што је послужило као основа за дискусију у којој су супервизори имали прилике да размене своја искуства.