Округли сто за супервизоре у ЦСР Рума

У организацији ЦСР Рума 29.10.2020. одржана је друга групна супервизија групе 4 у 2020. години у форми округлог стола под називом ,,Супервизијска подршка водитељима случаја у улози непосредног старатеља корисницима у институционалној и ванинституционалној заштити“. Присуствовали су супервизори ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, Инђија, директорка ЦСР Рума, директорка и саветница ПЗСЗ.
Супервизорка ЦСР Рума је у првом делу је упознала учеснике са законским одређењем старатељства у институционалној и ванинституционалној заштити одраслих и старијих корисника.
У другом делу представљена су два случаја из непосредне праксе ЦСР Рума и учесници су имали прилику да кроз дискусију дају своје сугестије и предлоге.Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Шид