Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

У организацији ЦСР Бачка Паланка 21.05.2019. одржан је други стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Процес индивидуалне супервизије у центрима за социјални рад“. Присуствовали ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини

У сарадњи са Домом за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ Нови Сланкамен  ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 20.05.2019. Поред представника ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом за 2019. годину представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“. Домаћин скупа је био ЦСР Бачка ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину, одржана је још једна едукација на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“. Стручни радници из Инђије, Старе ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу стручне подршке стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АПВ реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај деце са сметњама у развоју, ментално недовољно развијене особе и душевно оболелa лица у АП Војводини

У сарадњи са Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 17.05.2019. Поред представника из „Колевке“ учествовали су представници Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец, Дома за ментални недовољно развијене „Отхом“ Стара Моравица, за смештај душевно оболелих лица „Василије Острошки“ Нови Бечеј, Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, Дома за децу и младе ометене у развоју “Ветерник“ Дома за душевно оболела лица „Чуруг“и Дома слепих „Збрињавање“.  На почетку скупа учеснике је поздравио директор „Колевке“ Ненад Козомара.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заститу у оквиру програма стручне подршке центрима за социјални рад на територији АП Војводине реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтној ситуацији“ у ЦСР Панчево, који је био домаћин стручног скупа. Едукација је одржана у понедељак 22.04.2019. године. Едукацији су присуствовали стручни радници из десет центара за социјални рад: Панчево, Опово, Бела Црква, Ковачица, Житиште, Зрењанин, Ковин, Алибунар, Пландиште и Вршац.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА

Број:ЈНМВ1/2019 -5
Датум: 16.04.2019. године
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) а у вези са чланом 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара – путнички аутомобил – ЈНМВ број:1/2019-1 од дана 10.04.2019. године

Укидање печата за привредне субјекте

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

Округли сто „Место и улога сигурних кућа-прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите“

Покрајински завод за социјалну заштиту у оквиру својих програмских активности организовао је стручни скуп – округли сто са темом „МЕСТО И УЛОГА СИГУРНИХ КУЋА– ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“. Стручни скуп је одржан 15.04.2019 године у Панчеву, и домаћин скупа је била Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља из Панчева.