Стручна подршка дому „Ветерник“ у Ветернику

Стручна подршка дому „Ветерник“ у Ветернику

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су у складу са Акционим планом за 2019.годину у оквиру стручне подршке установама за смештај корисника у АП Војводини, реализовале стручну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику, ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Суботица

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Суботица

У ЦСР Суботица 11.06.2019. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2019. години, у форми округлог стола под називом „Искуства и изазови у стручном раду са корисницима психоактивних супстанци – супервизијска ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре у ЦСР Инђија

Округли сто за супервизоре у ЦСР Инђија

31.05.2019. у ЦСР Инђија реализована je друга групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Стручна помоћ супервизора водитељима случаја у препознавању синдрома отуђења детета’’. Присуствовали су ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Пландиште

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Пландиште

У организацији ЦСР Пландиштe 30.03.2019. одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Колико смо асертивни као супервизори“. Присуствовали су супервизори ЦСР Алибунар, Вршац, ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

Округли сто за супервизоре у ЦСР Бачка Паланка

У организацији ЦСР Бачка Паланка 21.05.2019. одржан је други стручни скуп супервизора групе 1 у 2019. години у форми округлог стола под називом „Процес индивидуалне супервизије у центрима за социјални рад“. Присуствовали ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини

У сарадњи са Домом за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ Нови Сланкамен  ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 20.05.2019. Поред представника Дома за смештај одраслих и старијих „Препород 161“ учествовали су представници Геронтолошког центра Нови Сад, Геронтолошког центра Врбас, Геронтолошког центра Бачка Паланка, Геронтолошког центра Рума, Дома за старе и пензионере Кула, Дома за старе и пензионере Мол, Дома „Милка“ Футог, Дома „Марија“ Ченеј, Дома „Мас 021“ Ветерник, Дома за стара лица „Медик“ Бачка Паланка, Дома за старе „Бетанија“ Петроварадин, Дома „Вила Мир Лукс, Нови Сад, Дома за старе „Ружа Јелена“ Сефкерин, Дома за старе „Мас грин хаус“ Пертоварадин, и Дома за стара лица „Милан Кикин“ Каћ.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом за 2019. годину представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Домаћин скупа је био ЦСР Бачка Паланка, едукација је одржана 23.04.2019. године, у просторијама одмаралишта Црвеног крста „Багремара“.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2019. годину, одржана је још једна едукација на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Стручни радници из Инђије, Старе Пазове, Руме, Сремских Карловаца, Беочина и Новог Сада су присуствовали едукацији  одржана 14.05.2019. године. Домаћин скупа је био ЦСР Нови Сад.

„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту у склопу стручне подршке стручним радницима у центрима за социјални рад на територији АПВ реализовале су едукацију без провере знања на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Едукација је одржана 13.05.2019. године у Кикинди у Културном центру, а домаћин скупа био је ЦСР Кикинда.

Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај деце са сметњама у развоју, ментално недовољно развијене особе и душевно оболелa лица у АП Војводини

У сарадњи са Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 17.05.2019. Поред представника из „Колевке“ учествовали су представници Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец, Дома за ментални недовољно развијене „Отхом“ Стара Моравица, за смештај душевно оболелих лица „Василије Острошки“ Нови Бечеј, Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, Дома за децу и младе ометене у развоју “Ветерник“ Дома за душевно оболела лица „Чуруг“и Дома слепих „Збрињавање“.  На почетку скупа учеснике је поздравио директор „Колевке“ Ненад Козомара.