Едукација без провере знања \

Едукација без провере знања \"Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите\"

У Вршцу 13.09.2018. године одржана је едукација без провере знања \"Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама социјалне заштите\" за супервизоре групе 3. ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Едукација без провере знања „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама сицијалне заштите“

Едукација без провере знања „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама сицијалне заштите“

У Оџацима 10.09.2018. одржана је едукација без провере знања „Емоционална писменост и емоционално писмена комуникација у установама сицијалне заштите“ за супервизоре групе 2 и 5. ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 Професор Влајков одржао предавање на тему „Kогнитивни приступ као обогаћење системског приступа у саветовању“

Професор Влајков одржао предавање на тему „Kогнитивни приступ као обогаћење системског приступа у саветовању“

У Београду 07.09.2018. године Kомора социјалне заштите уз подршку Покрајинског завода за социјалну заштиту је организовала предавање професора Миленка Влајкова. Предавање је организовано за психотерапеуте носиоце специјализоване лиценце. Професор Влајков је одржао предавање на тему „Kогнитивни приступ као обогаћење системског приступа у саветовању“. ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Мониторинг и евалуацијa локалних услуга социјалне заштите у Бачкој Паланци

Мониторинг и евалуацијa локалних услуга социјалне заштите у Бачкој Паланци

Општина Бачка Паланка у циљу унапређења квалитета услуга социјалне заштите ангажовала је Покрајински завод за социјалну заштиту који спроводи мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите у овој општини. ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Реализована едукација без провере знања „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“

Реализована едукација без провере знања „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“

аветнице за социјалну заштиту су реализовале едукацију без провере знања на тему „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“ са циљем унапређења квалитета стручног рада у установама које пружају услугу домског смештаја. Прва едукација је одржана 13.06.2018. године у просторијама дома за старе „Villa Ancora“ за стручне раднике следећих установа: Геронтолошки центар Сомбор, Апатин, ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Реализована едукација без провере знања „Процена потреба деце и младих на домском смештају“

Саветнице за социјалну заштиту  дана 13.06.2018 године у просторијама Дома за децу и младе „Споменак“ у Панчеву реализовале су едукацију без провере знања „Процена потреба деце и младих на домском смештају“. Едукација је реализована у складу са  годишњим планом стручне подршке Покрајинског завода за социјалну заштиту установама за децу и младе на територији АП Војводине.  

Округли сто „Место и улога породичних саветовалишта“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту учестовале су дана 12.06.2018 године на округлом столу под називом „ Место и улога породичних саветовалишта у оквиру центра за социјални рад“ организованим од стране Саветовалишта за предбрачне, брачне и породичне односе при ЦСР Вршац.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Сремска Митровица

У организацији ЦСР Сремска Митровица 07.06.2018. одржана је друга групна супервизија групе 4 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Боља и свеобухватна припрема младих за излазак из система социјалне заштите“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорка Коморе социјалне заштите, директорка и  саветница ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио директор ЦСР Сремска Митровица Бранислав Вукмир.

Eдукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Темерин

У организацији ЦСР Темерин 05.06.2018. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Како се носити са критиком – подржавајућа функција супервизије“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Сента, Нова Црња, Сечањ, директорка ЦСР Житиште, директорка и саветницa ПЗСЗ.

Oкругли сто у Геронтолошком центру Зрењанин

У организацији Геронтолошког центра Зрењанин 01.06.2018 одржан је стручни скуп у форми oкруглог стола под називом „Рад са „тешким“ корисницима“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Зрењанина, Бечеја, Новог Бечеја, Падине, Ковачице, директорка и саветнице ПЗСЗ.