Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР града Новог Сада одељење Беочин

Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР града Новог Сада одељење Беочин

У организацији ЦСР града Новог Сада одељење Беочин 15.10.2020. одржана је трећа групна супервизија групе 2 у 2020. години, у форми округлог стола под називом „Збрињавање душевно оболелих лица“. Присуствовали су супервизори ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Стручна посета ЦСР града Зрењанина

Стручна посета ЦСР града Зрењанина

Стручна посета Центру за социјални рад града Зрењанина реализована је 16.10.2020. године. Циљ стручне посете био је процена стручног рада, сагледавање потреба за стручном подршком и давање препорука за унапређење рада у ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“

Округли сто „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“

Покрајински завод за социјалну заштиту (у даљем тексту Завод) је организовао 28.9.2020. III округли сто под називом „Услуге социјалне заштите за одрасле и старије кориснике“ који је  планирана активност пројекта „Инклузивна заједница“,  као  део Interreg ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Панчево

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Панчево

У организацији ЦСР Панчево 08.10.2020.године одржана је друга групна супервизија групе 3 у 2020. години, у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у поступцима издвајања деце из биолошке породице за време ванредног ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Центр за социјални рад Апатин

Центр за социјални рад Апатин

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту 30.09.2020. године реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Апатин. Циљ посете био је стручна подршка успостављању и развоју услуге повремени породични смештај у локалној ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

Дана 29.9.2020. године реализована је стручна посета Центру за социјални рад Града
Новог Сада, одељење у Беочину. Циљ стручне посете био је процена стручног рада, сагледавање потреба за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају.

Стручна посета Центру за социјални рад Пећинци

„Дана 24. и 25.09.2020. године саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Пећинци. Циљ стручне посете био је проценастручног рада, сагледавање потребе за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају.

СТРУЧНА ПОСЕТА ЦСР КОВАЧИЦА

Саветнице ПЗСЗ су дана 16.09.2020.године реализовале посету ЦСР Ковачица са циљем процене квалитета стручног рада и професионалне праксе у раду на случајевима деце без родитељског старања деце узраста до 10 година.
Са стручним радницима и директорком су разговарале о изазовима и дилемама у стручном раду и упутиле препоруке за унапређење квалитета рада.

„Процедуре у поступању интерног тима центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима“

Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са Центром за социјални рад Шид 15.09.2020. године у просторијама градске библиотеке у Шиду одржао је округли сто на тему: „Процедуре у поступању интерног тима центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима“.

Округли сто за супервизоре у ЦСР Сечањ

У организацији ЦСР Сечањ 25.6.2020. одржана је друга групна супервизија групе 1 у 2020. години у форми округлог стола под називом „Породица у ризику од измештања деце процена и одговорност“. Присуствовали су супервизори ЦСР Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Бечеј, Сечањ, Житиште, директорка и саветнице ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравио в.д. директора ЦСР Сечањ Ђуро Ђурић.