Истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години.

Истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години.

Покрајински завод за социјалну заштиту је спровео истраживање „Деца са поремећајем у понашању у систему социјалне заштите у АП Војводини, изазови и тешкоће у заштити“ у 2021. години. Пратећи социјалне појаве и ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Састанак директора Домова за децу и младе без родитељског старања

Састанак директора Домова за децу и младе без родитељског старања

Дана 03. 06. 2021. године, Покрајински завод за социјалну заштиту организовао је састанак директора Домова за децу и младе без родитељског старања у АПВ који се одржао у просторијама Покрајинског завода за ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Центар за социјални рад Града Новог Сада

Центар за социјални рад Града Новог Сада

25. 02. 2021. у Центру за социјални рад Града Новог Сада, Покрајински завод за социјалну заштиту је организовао састанак са стручним радницима Центра за социјални рад Града Новог Сада, Центра за породични ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Насиље​ у породици

Насиље​ у породици

Насиље​ у породици и​ женама у​ партнерским односима​ на основу података центара за социјални рад у АП Војводини у 2020. години. ПРОЧИТАЈ ЦЕО ДОКУМЕНТ ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

Вебинари  у периоду од 23. 11. 2020. – 11. 01. 2021. године

Вебинари у периоду од 23. 11. 2020. – 11. 01. 2021. године

У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, представнице Покрајиснког завода за социјалну заштиту су у периоду од 23. 11. 2020. – 11. 01. 2021. године присуствовале следећим дешавањима која су се одржала онлине ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

 

“Помагачи и грађани – на истој страни“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту учествовале су дана 29. 11.2021.год. на онлајн панел дискусији “Помагачи и грађани – на истој страни“.

Панел дискусија је део иницијативе “Помагачи и грађани – на истој страни“, која има за циљ унапређење комуникације институција и организација са грађанима и освешћивање важности обезбеђења континуиране психо-социјалне подршке свим помагачима, без обзира да ли су запослени у владином, невладином или приватном сектору. Иницијатива се реализује у оквиру пројекта „Твоје место у Србији“.

Састанак Радне групе за израду четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета Уједињених нација

Представница ПЗСЗ је дана 26. новембра 2021.године у Београду присуствовала првом састанку Радне групе за израду четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета Уједињених нација.

Циљ овог састанка је представљање методологије и динамике израде периодичног извештаја, као и подела надлежности између органа и институција који су задужени за спровођење препорука.

Eдукацијa без провере знања„ Мотивација за рад у установама за смештај корисника“.

Покрајински завод за социјалну заштиту дана 24.11.2021 године у просторијама Геронтолошког клуба „Центар 1″ , који своју делатност обавља у склопу Геронтолошког центра Суботица, реализовао је едукацију без провере знања са темом:„ Мотивација за рад у установама за смештај корисника“.

На едукацији присуствовало је укупно двадесет стручних радника и стручних сарадника из Геронтолошког Центра Суботица као и шест приватних домова за одрасле и старије са територије Града Суботица. Циљ едукације био је унапређење знања у области мотивације за рад и техника за мотивисање запослених.

Покретање услуге предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице

Дана 20. 11. 2021. и 21. 11. 2021. године реализована је акредитована обука Покрајинског завода за социјалну заштиту „Покретање услуге предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице“.

Обука је одржана у ШОСО Милан Петровић у Новом Саду, а реализовао је тренерски пар Наташа Милић Теофиловић и Татијана Грнчарски.

Друга групна супервизија групе 2 – Центар за социјални рад Мали Иђош

У организацији Центра за социјални рад Мали Иђош 10.11.2021. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2021. години, у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у висококонфликтним разводима“.