Први блок обуке у оквиру пројекта „Несметан развој деце – интегрисање пракси заснованих на знању о ефектима трауматског искуства у систем алтернативне бриге (ТИП)“

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, од 11.01. до 13.01.2022. године присуствовала је првом блоку обуке у оквиру пројекта „Несметан развој деце – интегрисање пракси заснованих на знању о ефектима трауматског искуства у систем алтернативне бриге (ТИП)“. Обука је реализована у организацији СОС Дечија села Србија, у Дечјем селу „Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици.