Први састанак Посебне радне групе за израду текста Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о хранитељству

У Београду, дана 07. 12. 2021. године представница Покрајинског завода за социјалну заштиту учествовала је на првом састанаку Посебне радне групе за израду текста Предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о хранитељству.

Чланови групе разменили су очекивања и мишљења о томе које области/делове Правилника о хранитељству је потребно ревидирати или допунити, а како би били створени услови и основа за даљи развоју и унапређењу хранитељства у Републици Србији.