СТРУЧНА ДОКУМЕНТА

ОБУКА НЕГОВАТЕЉИЦА

УСЛУГА ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА СРОДНИЧКО ХРАНИТЕЉСТВО

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ УРГЕНТНОГ ХРАНИТЕЉСТВА

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНА ПРАКСА У СЗ

Модел захтева за стручном подршком