Tag Archives: cpsu

“ Улога ЦСР и ЦПСУ у оргнизовању заштите деце и младих на хранитељству“

У Центру за социјални рад Суботица дана 08.08.2022. године, саветнице за социјалну заштиту Марина Кнежевић и Маја Думнић одржале су едукацију за стручне раднике са темом “ Улога ЦСР и ЦПСУ у оргнизовању заштите деце и младих на хранитељству“.

Стручном скупу присуствовали су стручни радници Центра за социјални рад Суботица и стручни радници Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

Супервизијски састанак са супервизорима Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица

Данас 09. 06. 2022. године је одржан Супервизијски састанак са супервизорима Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

Састанку су поред директорке и супзрвизорки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица, присуствовале и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић и саветница за социјалну заштиту Маја Думнић.

Састанак је одржан у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.