Tag Archives: pzsz

Округли сто „Оснаживање и стручна подршка супервизорима у малим центрима у АПВ“

Покрајински завод за социјалну заштиту је данас 08. септембра 2022. године организовао округли сто за супервизоре под називом „Оснаживање и стручна подршка супервизорима у малим центрима у АПВ“. Организаторке и реализаторке округлог стола су саветница за социјалну заштиту Весна Давидовић и саветница за истраживачке послове Александра Раичевић.

Округли сто је отворила директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић.

Циљ овог окупљања је био додатна подршка малим центрима за социјални рад који истовремено обављају и улогу супервизора и водитеља случаја.

Покрајински завод за социјалну заштиту већ тринаест година развија супервизију и пружа подршку центрима за социјални рад у АПВ.

“ Улога ЦСР и ЦПСУ у оргнизовању заштите деце и младих на хранитељству“

У Центру за социјални рад Суботица дана 08.08.2022. године, саветнице за социјалну заштиту Марина Кнежевић и Маја Думнић одржале су едукацију за стручне раднике са темом “ Улога ЦСР и ЦПСУ у оргнизовању заштите деце и младих на хранитељству“.

Стручном скупу присуствовали су стручни радници Центра за социјални рад Суботица и стручни радници Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

ГЛАС ЦЕНТАРА – Обједињени извештај о интерном мониторингу и евалуацији лиценцираних пружалаца услуга у АП Војводини за 2019. годину

Обједињени извештај о интерном мониторингу и евалуацији лиценцираних пружалаца услуга у АП Војводини за 2019. годину, Покрајинског завода за социјалну заштиту, можете, поред наше веб странице, прочитати и у ГЛАСУ ЦЕНТАРА (број 65).

Поменути извештај су сачиниле саветнице за истраживачке послове Покрајинског завода за социјалну заштиту Александра Раичевић и Марина Вукотић.

ГЛАС ЦЕНТАРА је информативни билтен Асоцијације центара за социјални рад a овај број, као и све остале, можете прочитати и преузети на њиховом сајту: http://www.asocijacijacsr.org/dokumenta/glas-centara/

Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници​ за период 2022-2026. године

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ​ отпочело је процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници​ за период 2022-2026. године.

За израду Акционог плана, формирана је радна група у чијем су саставу представници државних органа, установа у систему социјалне заштите и организација цивилног сектора које су активно укључене у процес израде наведеног документа јавне политике.

Први састанак радне групе, а ком је присуствовала и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Маја Миљковић, одржан је од 29.6.- 01.07.2022. године.

Међународни дан избеглица – 20. јун

Данас је Међународни дан избеглица.

Скупштина Уједњених нација 2000. године је усвојила Резолуцију којом је Афрички дан избеглица 20. јун прогласила за Међународни дан избеглица.

Овај дан се обележава у сећање на све оне људе који су били приморани да услед ратова, насиља, страха од прогона…напусте своје домове. Такође, овај дан служи и да нас подсети да треба бити подршка свима њима као и онима који се и данас суочавају са оваквим или сличним проблемима.