Tag Archives: #supervizija

Округли сто „Оснаживање и стручна подршка супервизорима у малим центрима у АПВ“

Покрајински завод за социјалну заштиту је данас 08. септембра 2022. године организовао округли сто за супервизоре под називом „Оснаживање и стручна подршка супервизорима у малим центрима у АПВ“. Организаторке и реализаторке округлог стола су саветница за социјалну заштиту Весна Давидовић и саветница за истраживачке послове Александра Раичевић.

Округли сто је отворила директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић.

Циљ овог окупљања је био додатна подршка малим центрима за социјални рад који истовремено обављају и улогу супервизора и водитеља случаја.

Покрајински завод за социјалну заштиту већ тринаест година развија супервизију и пружа подршку центрима за социјални рад у АПВ.

Супервизијски састанак са супервизорима Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица

Данас 09. 06. 2022. године је одржан Супервизијски састанак са супервизорима Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица.

Састанку су поред директорке и супзрвизорки Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центра за породични смештај и усвојење Суботица, присуствовале и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић и саветница за социјалну заштиту Маја Думнић.

Састанак је одржан у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.


Oкругли сто под називом :“Супервизијски процес у поступку повратка деце из хранитељске у биолошку породицу“

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић, Весна Давидовић и Татијана Грнчарски , 06. 06. 2022. године учествовале су на округлом столу за супервизоре у Центру за социјални рад у Ковачици, група број 3 (Банатски округ).

Супервизорка из Центра за социјални рад Радослава Ерски припремила је врло инспиративну тему за овај округли сто под називом :“Супервизијски процес у поступку повратка деце из хранитељске у биолошку породицу“.

Након увода у тему развила се динамична и конструктивна дискусија у којој су учествовали сви супервизори из ове групе са позитивним примерима из праксе као и потешкоћама у раду у овој области. Изнети су и предлози за унапређење ове области рада у центрима за социјални рад и потешкоће са којима се суочавају водитељи случаја као и супервизори када се ради са децом измештеном из своје породице и њиховим породицама.

Заједнички закључак групе је да се још увек недовољан број деце враћа у биолошке породице из којих су измештена као и да подршка биолошкој породици није довољно интензивна и континуирана.

Округли сто за супервизоре групе 3 у ЦСР Бела Црква

У организацији ЦСР Бела Црква 18. 03. 2022. године одржана је прва групна супервизија групе 3 у 2022. години, у форми округлог стола под називом „Подршка супервизора водитељу случаја када постане жртва корисника“.

На почетку округлог стола учеснике је поздравила в.д. директора ЦСР Бела Црква Маријана Георгијевски.

У првом делу супервизорка ЦСР Бела Црква Марија Симић упознала учеснике са теоријским основама функција супервизије са посебним освртом на подржавајућу функцију.

У другом делу је представљен сложен случај насиља у породици ЦСР Бела Црква, са свим релевантним активностима и поступцима који су предузети од стране водитеља случаја.

Округли сто за супервизоре групе 4 у ЦСР Стара Пазова

У организацији ЦСР Стара Пазова дана 04. 03. 2022. године одржана је прва групна супервизија групе 4 у 2022. години, у форми округлог стола под називом „Интервју као метод прикупљања података у раду водитеља случја са корисником“.

У првом делу, супервизорка ЦСР Стара Пазова, Dajana Kostic је учеснике упознала са теоријским концептом интервјуа као методе прикупљања података, затим је кроз даљи рад истакнута важност не само добро вођеног интервјуа, већ и његове припреме. Такође, истакнута је важност супервизијске подршке водитељима случаја у односу на развијање вештине извођења суштинских, битних информација из великог броја података до којих се долази током рада са корисником. У наставку супервизори су имали прилику да у дискусији размене своја искуства и дилеме у раду са водитељима случаја када је реч о начину прикупљању релеватних информација за рад на случају.

Округлом столу су присуствовали сви супервизори из групе: ЦСР Сремска Митровица, Ириг, Инђија, Пећинци, Рума, Шид и саветнице за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Весна Давидовић из ПЗСЗ.

Прилог који је урадила Rtv Stara Pazova, можете погледати на следећем ликну: https://www.youtube.com/watch?v=WVVNcFsH19k