ИСТРАЖИВАЊА

Аnaliza podataka CSR u slicajevima seksualnog zlostavljanja

САВЕТОВАЛИШТА ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ У АП ВОЈВОДИНИ – Анализа стања и препоруке за унапређење праксе

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ustanova za smestaj duševno obolelih

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ИНТЕРНОМ МОНИТОРИНГУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА

 

 

 

 

 

 

 

analiza rada CSR u zastiti dece sa problemima u ponasanju

АНАЛИЗА РОДНЕ ОСЕТЉИВОСТИ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ У АПВ

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza primene Opsteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja

Analiza o uslugama za decu na lokalnom nivou

 

 

 

 

 

Analiza ustanove i otvoreni oblici zaštite za OSI

Analiza socijalne zaštite u APV

 

 

 

 

 

 

 

Analiza ustanova za smestaj OSI 2009.

Ispitivanje poteskoce i potrebe za podrskom VS

 

 

 

 

 

Broj i struktura zaposlenih na radnom mestu socijalnog radnika

 

 

 

 

 

 

Unapređenje stručnog rada u inst zaštiti starih lica 2009. god